28 - 02 - 2016

Vrijdag 26 februari 2016

De SGF is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed, dat ze voor en namens de fysiotherapeuten beheert.
Het erfgoed in het bezit van de SGF is het geheugen van de beroepsgroep en het referentiepunt in de fysiotherapie.
Het bestuur mist de expertise om op alle gebieden van de fysiotherapie de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van aanschaf en afstoten van materiaal en om leemtes in de collectie te signaleren.
Daarom heeft het bestuur gevraagd aan de specialistenverenigingen binnen het KNGF om één of meerdere curatoren aan te stellen.
Vrijdag was de eerste bijeenkomst met curatoren van de NVFK , Regina Ram en Truusje Vrij  en van de NVFG Ronald Valk.
De curatoren zijn direkt aan het werk gegaan.
Het bestuur hoopt dat ook andere specialistenverenigingen op onze oproep zullen reageren.