07 - 08 - 2017

De medische geschiedenis is een vakgebied met een schitterend verleden, maar hoe staat het met de toekomst? Hoe slagen we er in een vakgebied dat altijd erg op individuen dreef overeind te houden in een tijd van vakoverstijgende projecten en hoe zorgen we voor een optimale samenwerking tussen amateurs en professionals? Dit KNAW-symposium bespreekt toekomstperspectieven voor de sociale geschiedenis van de geneeskunde, geschiedenis van en door dokters, en de medical humanities in Nederland.                                                                                                                                                                         Vrijdag 13 oktober 2017

Meer informatie en aanmelden: Website KNAW