30 - 04 - 2018

Het groen straalt ons weer tegemoet

Voorjaarsschoonmaak of grote Urker klus?

Aanmelding voor de URK-DAG 2018

Wat gebeurde er nog meer:

Herstart oral history project

Grote hoeveelheid fotomateriaal wordt ontsloten

Foksdiep te Urk : samenwerking loont!

Blijvend aanbod van materiaal voor SGF

Collectiebeheer

Opmerkingen van de secretaris

Voorjaarsnieuwsbrief 2018