13 - 02 - 2019

De winter moet nog beginnen zullen we maar zeggen.

Grote verhuizing van onze collectie naar Urk.

Verslag van de URK-DAG 2018

Wat gebeurde er nog meer:
Herstart oral history project
Zichtbaarheid SGF
Foksdiep te Urk; samenwerking loont
Blijvend aanbod van materiaal voor SGF
Collectiebeheer in verscheidenheid

Aanwezigheid op Urk

Opmerkingen van de secretaris

  Nieuwsbrief winter 2018-2019