15 - 02 - 2020

Met grote stappen over de drempel van het Nieuwe Jaar

  • Grote verhuizing van onze collectie naar Urk nadert zijn afronding
  • Verslag van de URK-DAG 2019
  • Het oral history project
  • Zichtbaarheid SGF
  • Foksdiep te Urk : samenwerking loont!
  • Blijvend aanbod van materiaal voor SGF
  • Opmerkingen van de secretaris

Nieuwsbrief Winter 2019-2020