17 - 12 - 2021
 • Onze collectie op Urk weer verruimd
 • Verslag van de URK-DAG 2021, jaarlijkse dag van de geschiedenis fysiotherapie
 • Wat gebeurde er nog meer?
  • Het oral history project
  • Waarom deze prominente foto?
  • Nog meer zichtbaarheid
  • Bibliotheca Fysiotherapeutica Neerlandica
 • Hartelijk bedankt alle gulle gevers
 • Opmerkingen van de secretaris

Twaalfde Nieuwsbrief SGF “Nieuw kabinet, nog geen einde pandemie maar…… SGF gaat verder!”