13 - 06 - 2023

Nieuwsbrief voorjaar 2023

  • Han Kingma stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de SGF
  • Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 15 september a.s.
  • Impressieverslag Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 23 september 2022
  • Presentaties “Studiedag fysische agentia/ fysische therapie in engere zin” 24 maart jl.
  • Nieuwe Oral histories
  • Bijzondere aanwinsten
  • Folders en beschrijvingen van apparatuur
  • TMGN-cursus 2023-2024