31 - 07 - 2023

Nieuwsbrief zomer 2023

  • Thom Terlouw benoemd tot lid van verdienste van de SGF
  • Eli Kuijper stelt zich voor als nieuwe secretaris van de SGF
  • Jaarverslag SGF 2022
  • Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 15 september a.s.
  • Bezoek van de Scholengemeenschap Pieter Zandt uit Kampen
  • Nieuwe Oral histories
  • Bijzondere aanwinsten
  • Schenking aan het Anatomisch-Embryologisch Museum (Paramaribo)
  • Boekbespreking “Prachtige koortsen” dr. H. Pinkhof 1891
  • TMGN-cursus 2023-2024