Aanwinsten

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is onderstaande personen of organisaties dank verschuldigd voor hun schenkingen

Maart 2024

 • De SGF ontving 2 oude fysiotherapie apparaten van Maria Schoemaker, haar man Wim Korving was als fysiotherapeut werkzaam in Den Haag. 

Februari 2024

 • Ontvangen van NVFK een pakketje met Bobath boeken voor de bibliotheek afkomstig van Pauline Ros.

Januari 2024

 • Ontvangen van Anton de Wijer een Holo-Electron elektrotherapieapparaat “The Ruptor” uit 1936 met toebehoren en 3 foto’s uit Sonnevanck, Hardewijk betreffende een vlinderbad, subaquaal darmbad en een Stangerbad.
 • Via de KNO-artsen van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) op Urk ontvingen wij een arsonvalisatie apparaat van het merk Felma.

December 2023

 • De collectie Reijs werd verder aangevuld door een schenking van Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar, met beeldmateriaal van de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding in de vorm van enkele dia-dozen en geluidstapes in de vorm van diverse cassettebandjes. Ook werden er bijzondere leerboeken uit de bibliotheek van de HALO overgebracht naar de heilgymnastische bibliotheek, waaronder een exemplaar van Petrus Camper uit 1774. Tevens werd de verzameling erepenningen van J.O.H. Reijs aangevuld met nieuwe exemplaren.
 • Via Truusje Vrij ontvingen wij een aantal interessante boeken voor de bibliotheek uit de collectie van collega Gwen van der Feltz, ex-hoofd dienst fysiotherapie AZL in Leiden, waaronder een Liber amicorum van H.H. Hasselbach, medewerker heelkundige kliniek AZL 1930-1980.

November 2023

 

 • Jouke en Willy Sjaardema hebben een Elektroller in een houten kistje geschonken. De Elektroller is een apparaatje uit omstreeks 1929 dat massage en elektrotherapie combineert.
 • Jan Bieze heeft de stichting een echte “oldtimer” geschonken, een Enraf Curatis II toestel met toebehoren.

September 2023

 • Een bijzondere collectie mochten we ophalen in Eindhoven van mevrouw Mieke Fleuren-Joosten. Via haar dochter Maria Fleuren was haar moeder de eerste zelfstandige fysiotherapeut in Eindhoven, die eerst heil-gymnaste was en daarna fysiotherapeute. Haar nalatenschap bestaat uit paraffineketels met paraffine, een ouwerwetse UKG-stoel, een oefenbal, een apparatentafeltje, diverse persoonlijke aantekeningen, cursus- en scholingsmaterialen en diverse diploma’s. Bijzondere leerboeken die we zelfs in de bibliotheek konden onderbrengen.

Juni 2023

 • Van collega Vera Baltus mochten wij een collectie ophalen in Bergen (NH) bestaande uit een aantal  apparatentafeltjes, en o.a. de curaradar 409 van Enraf Nonius, een Dynaflux ME 35 apparaat met toebehoren en een paar bijzondere UKG-radar stoelen.
 • De collectie Reijs werd aangevuld met een paar bijzondere erepenningen die J.O.H. Reijs tijdens zijn leven heeft gekregen van diverse instanties. Tevens een paar boeken uit de bibliotheek Reijs. Geschonken door Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar, bij een bezoek aan onze collectie op Urk.
 • Via Wil Bonneveld kregen we een collectie boeken binnen afkomstig van Gerbrand Kuiper en haarzelf voor de bibliotheek.

Mei 2023 

 • De stichting kreeg via Willem Pinsterboer uit Beverwijk, diverse boeken en beleidsdocumenten van zijn vader H.C. Pinsterboer die zat o.a. in de Commissie Alternatieve Geneeswijzen (CAG) het rapport “Alternatieve Geneeswijzen in Nederland”, voorgezeten door Prof. Dr. Piet Muntendam. Zijn vader was o.a. secretaris van het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie in de 70e jaren. Zijn moeder C.J. Pinsterboer-van der Hilst was een betrokken fysiotherapeute als bestuurslid van de Stichting Voorlopig Beheer namens het Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie bij de SPF.  Van Willem Pinksterboer zelf kregen we zijn scriptie:  Intuïtie in het fysiotherapeutisch beslissingsproces uit 1994. Daarvoor kreeg hij destijds een scriptieprijs van het KNGF. De collectie Pinksterboer is een indrukwekkende collectie met een aantal apparaten zoals de Magnetotron en de beschrijving ervan, alsmede een aantal gebundelde tijdschriften van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie.
 • De collectie Reijs werd weer aangevuld met boeken uit de bibliotheek Reijs en een aantal bijzondere plakkaten die behoorde aan de heer J.H.O. Reijs, toen hij buitengewoon hoogleraar lichamelijke opvoeding was aan de Praagse universiteit. Ook een plakkaat die hij kreeg in Parijs waar hij aan de universiteit werkte. Ook een persoonlijk levensboek vanaf haar geboorte van dokter Ankie Reijs is in ons bezit gekomen dankzij de schenking van Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar. 
 • Van Ymed – Fysiotherapie Maas uit IJmuiden mochten we een aantal boeken fysiotherapie ontvangen.

April 2023  

 • Van Alice Visscher uit Apeldoorn kreeg de stichting een bijzonder arsonvalisatie apparaat in koffer die men 17 jaar geleden cadeau kreeg van een oud collega ter gelegenheid van de heropening, na een verbouwing, van hun gezondheidscentrum. Het blijkt een apparaat te zijn uit het bekende instituut van Electro-Medische Apparaten te Ginneken van Dr. J.C. Mom, grondlegger van de fysische techniek in Nederland met een boekje ‘Hoogfrequentie stralen’ voor zieken en gezonden. 

Maart 2023

 • Mw van de Vrede dochter van E.A.O. Reteig, stichter van het Eerste Nederlandse Instituut voor heilgymnastiek en massage voor zuigelingen en kleuters, heeft 4 filmpjes uit de jaren 30 over zuigelingen- en kleutergymnastiek en 2 artikelen over haar vader geschonken. Het eerste artikel was uit het Algemeen handelsblad van 1967;  E. A. O. Reteig, de man van de kleutergymnastiek, 75 jaar en het tweede uit de Libelle van 1972

 • Via Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar kreeg de stichting weer een paar studieboeken en persoonlijke documenten van de familie Reijs. Uit de nalatenschap van Dokter Ankie Reijs het beroemde boek van Dr. J.G. Mezger uit 1868 over zijn dissertatie “Fricties”. 
 • Van het KNGF kreeg de stichting weer een aantal boeken “Fysiotherapie in Nederland 1965 – heden” van Bas Leijssenaar.
 • Ontvangen van Han Kingma een oude lichtbak voor aan de gevel van het KNGF.

Januari 2023 

 • Herman de Korte uit Houten schonk de stichting een UKG stoel van  Enraf Nonius.

       

         Enraf Nonius UKG stoel

 • Van collega sportfysiotherapeut Berry Hofsink uit Kampen mochten we een aantal studieboeken en tijdschriften ontvangen.

December 2022

 • Ontvangen van Frits Keur, fysiotherapeut Hilversum uit de nalatenschap van oud collega A. Sauer uit Hilversum een ultrageluid apparaat.         

                                                       

Therasonic-Mark-3-Ultrasonic-therapy-unit

 

November 2022

 • Via Lies Hannink-Trimbos uit Wassenaar kreeg de stichting de collectie van de familie Reijs aangeboden, naast boeken, getuigschriften, oorkonden, oude foto’s, lesmaterialen van de Haagse Academie voor Lichamelijke Oefening en diverse akten van bekwaamheid van 3 generaties van de familie Reijs, waaronder het bekende artsenkoffertje van Ankie Reijs. De bul en de geschreven dissertatie van J.H.O. Reijs (vader van Ankie) en diverse persoonlijke documenten van één
  van de oprichters van ons Genootschap n.l.;  J.H. Reijs Jr.

              

         Koffertje Ankie Reijs 

             

         Promotie-oorkonde-J.H.O.-Reys

           

        Akte van bekwaamheid oprichter Genootschap J.H. Reijs Jr

 • Ontvangen van Han Kingma een Sanax massage apparaat en een arsonvalisatie apparaat.
 • Ontvangen van Wilma Hekker uit Hilversum een aantal boeken en cursus readers en dictaten van haar man Hans Hekker.
 • Ontvangen een grote hoeveelheid collectie boeken van collega Vera Lambers-Cordes uit Sint Michielsgestel via haar man Frits Lambers, waaronder ook diverse symposia, brochures en manuals.

September 2022

 • Ontvangen van Irene Piët een plaquette met de afbeelding en een eremedaille van Dr. J.O.H. Reijs.

Plaquette Dr. J.H.O.. Reijs                               Penning Dr. J.H.O. Reijs

 • Ontvangen van Herman de Korte een draagbaar inklapbaar inductieapparaatje, een Atkinson ’s Coldcream potje en enkele boeken.

     Atkinson’s Rose Coldcream massagecreme potje

Augustus 2022:

 • Ontvangen van Willem Mulder uit Elst een aantal scholings klappers en dictaten waaronder ook een aantal fysiotherapeutische studieboeken.

Juni 2022:

 • Ontvangen van Arie Ruitenbeek een rapport uit 1932 van prof.Dr. J.M. Baart de la Faille,  over een onderzoek naar den stand der physische therapie in Nederland uit de collectie Biblitheca Medica Neerlandica. Tevens het rapport van de gezondheidsraad van prof. Dr. J.A. Knottnerus, over de effectiviteit van fysische therapie; electrotherapie, lasertherapie, ultrageluidbehandeling uit 1999.

Mei 2022: 

 • Ontvangen 3 mei van Michel Steenks (tandarts-gnatholoog), een doos met tandheelkundige instrumenten waaronder de articulator en een proefschrift m.b.t. orofaciale fysiotherapie. 
 • 27 mei kregen wij een belangrijke collectie binnen van Jan Derijcke, waaronder zijn studieboeken en zijn rapporten over de LVFD uit 1981.

Maart 2022: 

 • Ontvangen van Wim Schoemans een hoeveel boeken en documenten van o.a. Wim en Dineke Schoemans-van Wesenmael betreffende fysiotherapie en beleidsstukken Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie alsmede voorontwerp verpeeghuisplan regio Arnhem van Gedeputeerde Staten van Gelderland.
 • Ontvangen van Rob Pijl een aantal boeken fysiotherapie uit het Franciscus Gasthuis Rotterdam en uit de collectie van Aad Graafland.
 • Hiltje Kamminga uit Groningen heeft een aantal fysiotherapie studieboeken geschonken en werden in de collectie van de heil-gymnastische bibliotheek ingebracht.
 • De collectie van P.A. Marseille werd verder uitgezocht en een aantal brochures en manuals betrekking hebbend  op de ergotherapie en ergonomie werden in de collectie opgenomen.

Februari 2022:  Alexander Kudus heeft twee elektrotherapie apparaten van TPG Dresden geschonken

 • Ron Allard heeft persoonlijke documentaties van J.D. Stenvers en een aantal recente Engelstalige boeken over fysiotherapie geschonken.

Januari 2022: 

 • Ontvangen van Ron Allard 10 dozen met verschillende studieboeken en een aantal videobanden van “The Travell Trigger-Points Tapes, introduction to Myofascial Pain Therapy”. 
 • Piet van Loon heeft een podoscoop geschonken
 • Marijke Koopmans heeft een aantal studieboeken geschonken
 • Ron Allard schonk een nog werkzame Siemens Stereodynator, een Sonostat 833, een sputumpot en een Coldspray Chloraethyl Dr. Henning, waarmee hij trigger-points behandelde.  
 • ontvangen van Evelien Kobesse een aantal studieboeken.

November 2021:  Co van Dee heeft een penelectrode geschonken

September 2021:  W.J. Bandsma schonk een Elther van de praktijk fysiotherapie Gerrit Matser en Rinske Bandsma, Hoefkade in Den Haag

 • Hans Bruin heeft een massageband geschonken

Augustus 2021: Karin en Berry van Teeffelen hebben een echo apparaat: Honda HS-2000 scanner en een Helios arsonvalisatie apparaat geschonken

 • Carl Lampe schonk een Myomed 243

Juli 2021:   • Van Trees de Winter,  geregistreerd bekkenfysiotherapeut, nu met pensioen, kregen wij een zilveren speld ter gelegenheid van haar afstuderen (1975).  Haar oom Herman Hoogtij was in de 50, 60 en 70er jaren hoofd fysiotherapie Diaconessenhuis in Hilversum.

Zilveren speld

Juni 2021:  • Van Wim Schoemans ontvingen wij een facsimile uitgave van het boek “De Arte Gymnastica”, voor het eerst gepubliceerd in 1569 geschreven door Hieronimus Mercurialis (1530-1606). Het is een latijnse uitgave uit het jaar 1672 en is voor de geschiedenis van de fysiotherapie van groot belang. 

 • Ontvangen van  Tom Schriek hoogfrequent apparaat Sanitas, Vera Universal tafelmodel
 • Ontvangen van Theo Wijnberg:  een aantal boeken voor de boekencollectie en een “indikationen” plaat, behorende bij een apparaat van de elektrotherapie.

Indikationen plaat bij elektrotherapie

April 2021:  • Ontvangen van Wim Schoemans:  een collectie studiemateriaal en lesdocumentatie van Cora Peek 

 • Ron van Heerde schonk Extremiteiten. Functie-onderzoek en Manuele Therapie. Deel I & II uit 1983

Maart 2021:   • Mirjam Müskens heeft documentatie materiaal en boeken geschonken uit de nalatenschap van Gerard Worm.

 • Rob Karstens heeft een oude Oximeter komend uit het Medisch Centrum Berg & Bosch Bilthoven ingebracht.  

Oximeter Coll.nr: 292

Februari 2021:

 • Jan Jaap van der Net heeft de zgn. Salford percussor (ontwikkeld door Dr Kenny Flower) 

Salford percussor Coll.nr: 295

geschonken waarmee destijds een wetenschappelijk experiment werd uitgevoerd door fysiotherapeuten om de intrapulomale mucus in trilling te brengen.

December 2020:   • Ruud van Putten heeft een Endomed M433, Vacotron 436, Dynatron 438, Sonopuls 464 en verschillende medische en paramedische boeken geschonken.

Oktober 2020:   • Doris Lamers heeft een oefentol, balansbord, Endomed 404, TENS 911 en enkele boeken geschonken.

 • Jan Jaap van der Net heeft een Kinderloopwagen vlgs Petö geschonken.

Kinderloopwagen-vlgs-Peto: Coll.nr: 293

September 2020:  • Etty van der Knaap heeft een Phyaction 792 en een Elther type UED geschonken. 

 • Paul Stoetzer heeft het archief van de NVMT ingebracht
 • Marlene Lutgert heeft diverse boeken en documenten van de NVBF ingebracht
 • Marjolijn Spaan heeft een Radarmed en curapuls apparaat van Enraf Nonius  geschonken
 • Frans Poot heeft een interferentie apparaat Endogenos van Dr.Hans Nemec geschonken

Interferrentie-Endogenos-Dr.Nemec Coll.nr 152

 • Agnes Poot heeft de ingebonden versies van het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie 1969-1974 geschonken
 • Regina Ram heeft boeken en documentatie  van de NVFK geschonken

Augustus 2020:   • Hendrik Kok heeft een aantal boeken over de kinderfysiotherapie ingebracht.

Juli 2020:   • Hendrik Kok heeft een Arsonvalisatie apparaat en een boek van Jan van Breemen: Leerboek der physische therapie. Voordrachten voor artsen geschonken

 • Evert van Amerongen heeft een RadarMed van Bosch en een Fangopan geschonken
 • Anton de Wijer heeft aanvullend op zijn eerdere inbreng fysiotherapeutische boeken, beeld en geluidsmateriaal geschonken
 • Rob Pijl heeft diverse medische en paramedische boeken uit het Franciscus Gasthuis Rotterdam ingebracht

Juni 2020:   •  Bareld en Gea Fictorie hebben diverse fysiotechnische apparatuur geschonken

Mei 2020:    • De NVBF heeft via Marlene Lutgert het archief NVBF/SRBF ingebracht

 • Annette Immens en Hennie Toonen hebben een 4 cellen bad van Paramedi, een dynafux ME27, een  Elmed Sonic 15 MF, een mid frequente wisselstroom ME218, een tractie masker met wandrek steun en gewichten, een vlinder kussentje en houten materiaalrek geschonken

Maart 2020:   • Richard Loot heeft  en Curadar 2000, een Enraf manual en een Stao Hotpack voor een Fangopan geschonken

April 2020:   • Jan Jaap van der Net heeft namens het Wilhelmina Kinderziekenhuis een Houdingcorrectie spiegel geschonken

Houdingscorrectie spiegel Coll.nr: 284

 • Charles Peters heeft een lichtstoel geschonken

Lichtstoel Coll.nr: 285

 • Cora Peek heeft verschillende boeken en studie materialen geschonken

Februari 2020:   • Ron Allard heeft een Uniphy, een UV apparaat, DDR tijdschriften en het digitaal bestand Stenvers geschonken

 • Jan Leeuwerink heeft het archief onderwijswerkgroep docenten Fysische Therapie in engere zin en diverse boeken geschonken
 • Margreet Boeke heeft boeken geschonken
 • Karel Harmsen heeft een collectie boeken geschonken

Januari 2020:   • De familie Worm heeft de collectie boeken van Gerard Worm en een zelfgemaakt houten looprekje geschonken

 • Harrie Janssen heeft een behandeltafel, Curapuls, Dynapuls, Endomed, Pulley gewichthouder en cellenbad bakken geschonken
 • Martijn Deinum heeft een arsonvalisatie apparaat van Ginniken en een boek geschonken

November 2019:  • Mariette Kasteleijn heeft een collectie boeken van P. den Herder(Heilgymnast-masseur) geschonken

 • Co van Dee heeft boeken, een Dermaflex UV en een tractieband geschonken

Dermaflex-UV-274

 • Sjed Schopenhouer heeft boeken geschonken

September 2019:   •  J.M. Kampen-Ribema heeft boeken geschonken

 • Hans Bruin heeft boeken, een model van een WK, een autoclaaf geschonken
 • Magda Eshuis heeft een handknijpkracht instrument, een stopwatch en een orthopedische schuifmaat geschonken
 • Fred Mulder heeft boeken en een apparaat geschonken
 • Tom Visser heeft boeken en een vitale capaciteit meter geschonken
 • Karel Harmsen heeft enkele instrumenten geschonken

Juni 2019:  •  Anton de Wijer heeft een Fangopan en enkele boeken geschonken

Oktober 2018:  •  JM Kampen -Ribema heeft boeken en documenten geschonken

September 2018:   Ariane de Wilde (Kleindochter van Dr.J.C.Mom) heeft  een origineel boek van Dr. J.C. Mom, een artikel uit de Wereldkroniek over Bad Worishofen in Ginneken(Breda) met de Kneipse kuren, waar Dr J.C.Mom de leiding had en een originele prospectus van de Inrichting voor Physische Therapie, Bad Ginneken geschonken.

 • Kees Arens heeft een massagerol en een Kroepketel geschonken.

Augustus 2018:   Mandy Bosch heeft een schouderrad, elther, enkele boeken en tijdschriften geschonken.

Juli 2018:  Jack Verbaan heeft een Cervicale tractie installatie(Tru- Trac) geschonken.

Juli 2018:    Het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht heeft een okselkruk, Galenos elektriseerapparaat, Elther, medicijnpotjes en verschillende boeken  geschonken.

 • Ontvangen van Daan Spanjersberg :   een aantal boeken fysiotherapie geschonken

Juni 2018:  Hogeschool van Amsterdam heeft 12 Bomeva kasten geschonken.

Mei 2018:   Schenking van plaquette van Dr. J.C. Mom, arts in de Physische therapie door Dhr. Frits Rehm, zoon Dhr. Han Rehm, kunstenaar van de plaquette.

April 2018:  Kurt Schumacher heeft een oefenapparaat voor schouder en elleboog geschonken, overgebleven uit de praktijk van de Hoogovens.

Maart 2018:   Janneke Kleinhoonte-van Os heeft een ultratherm, neuroton, sonostat, elther, UKG, UV lamp en kruiplappen t.b.v. Klappsche Kriechverfahren geschonken uit de nalatenschap van haar tante Mw. N. van Hulten-van Os uit haar praktijk in Schiedam.

Oktober 2017:    Praktijk Hofmijster Amsterdam heeft een Infrarood lamp, Glissonse lis, Massageapparaat en een Rola geschonken.

September 2017:   Michiel Faassen heeft de Collectie Faassen (boeken, foto’s  en documenten) geschonken

 • Ron Allard heeft zijn sheets van de opleiding Fysiotherapie Deventer geschonken.
 • Hans Bruin heeft zijn collectie van de Werkgroep fysiotherapie en de derde wereld later Werkgroep Revalidatie en Ontwikkelings Samenwerking(ROS) en enkele boeken geschonken.
 • Loes Jalink heeft haar collectie Bobath/NDT in Nederland geschonken.

Juni 2017:  Emeritus Prof. Paul Helders heeft een deel van zijn boekencollectie geschonken.

 • Jonne Rigter heeft een “Podoscoop” geschonken.
 • Verpleeghuis Albert van Koningsbruggen Utrecht heeft een “Intelect ultrasound” apparaat geschonken.

Mei 2017:   Piet Rijpert heeft een “Mediator” geschonken.

 • Tine Reisma heeft een oude Elther apparaat geschonken.

April 2017:   Praktijk voor Fysiotherapie Wehl/Beek heeft een “Kinetec” motorized exerciser, 8 apparaten en een boek geschonken.

Maart 2017:   Eric van der Vet heeft enkele boeken geschonken.

Februari 2017:   Arlyanne Kuipers heeft enkele boeken geschonken.

01-09-2016:  Emeritus Prof. Rob Oostendorp heeft zijn dia collectie aan de Stichting geschonken.

 

14-07-2016:  Ontvangen van collega J. Twigt, te Sliedrecht een doos met verschillende folders en klappers.

06-06-2016:  Ontvangen van collega Herman de Korte, het volgende bijzondere boek uit 1872  van Duchenne (spierziekte)

06-06-2016:  Ontvangen van collega Dieneke Schoemans te Doorwerth een Violet Ray , hoogfrequent apparaat van het merk vitalator. De verbinding met het elektriciteits net, wordt gemaakt via een bajonet-fitting.

26-02-2016:  Vandaag kregen we op Urk bezoek van collega Jo van Gestel (e.a) uit Amsterdam op bezoek.
Zij brachten een aantal apparaten mee , die binnenkort op de website te zien zijn.

02-02-2016:  Opgehaald bij collega Andre van der Ven te Woudrichem apparaten voor diadynamische stroom en enige tijdschriften en boeken.

11-01-2016:  Ontvangen van de heer R.T.H. Bloem te Den Haag een elektro-galvanisch zwakstroom-apparaat en een hoogfrequent violet-ray apparaat.

31-12-2015:  Boeken ontvangen van de collega’s Koop Reynders te Ellecom en Gerard Verver te Harderwijk.

01-12-2015:   Boeken ontvangen van Mevr. A. Hotke, oud kinderfysiotherapeute te Den Haag

20-7-2015:  Ontvangen van de bibliotheek van de Hogeschool Utrecht een 30 tal boeken.

02-06-2015:  Ontvangen van het NPI een groot deel van de bibliotheek.
Dat betekent voorlopig 165 nieuwe titels, die binnenkort op onze bijgewerkte catalogus worden bijgewerkt.
Daarnaast veel tijdschriften die nog moeten worden geselecteerd.

25-05-2015:  ontvangen van collega Frans van den Bouwhuijzen een UV apparaat uit 1955
merk Biosol 11856, van Philips

12-05-2015:  Ontvangen van het oud-bestuurslid SGF, Peter Buijs, te Hilversum:
de volgende apparaten: Diadyne, Neutroton 621 en een onbekend apparaat.
Daarnaast twee oefenappaten volgens Neumann-Neurode uit 1925 :
Een Schwachfussleiter en een nekschommel.
Tevens een aantal boeken, waaronder een aantal over en van Sebastian Kneipp.

09-04-2015:  Ontvangen van J. Twigt te Sliedrecht  2 dozen met boeken.

18-03-2015:  Ontvangen van Collega Ton Golücke te Zwolle de volgende apparaten
Nemetrodyne/endovac, Elther GFA, Erbogalvan U2, InterEst interferrentie app. en enige boeken.

26-11-2014:   Tijdens ons symposium ontvingen we van collega Herman de Korte te Utrecht een nieuw apparaat.
Zie bij laagfrequent  Coll.nr.: 237

29-08-2014:  Ontvangen van collega M. van Tongeren een neodynator 625 en een hoogfrequent apparaat van het
Ned.Hoogfrequent instituut

29-08-2014:  Ontvangen van collega  mevr. E.A.J. Voskuil te Leiden een groot aantal boeken.

18-02-2014:  Vandaag een aantal apparaten opgehaald bij de hogeschool van Utrecht .Op de foto ziet u een “quadriceps bank” uit ongeveer 1900.
Quadricepsbank Urk

 

06-09-2013:  Collega Gé Witmaar te Rijnsburg heeft weer een dertigtal boeken voor ons gerestaureerd.

08-082013:  Aangeboden door collega Attila Ferenczy te Heemstede een Curapuls 419 en een Phyaction 319.

15-07-2013:  Ontvangen van collega Vera Atlas te Oegstgeest een tiental boeken en tien jaargangen “Physiotherapy”.

30-05-2013:  Ontvangen van collega Mevr. A.B. Jonker te Utrecht een Phyaction 600, diadynamische stroom.

20-04-2013:  Ontvangen van Collega Miriam Wilcke te Amstelveen een Violet Ray apparaat.

01-03-2013:  Ontvangen van collega J. Twigt te Sliedrecht Tijdschriften en vergader materialen.

11-02-2013:  Collega Gé  Witmaar te Rijnsburg heeft weer een veertigtal boeken voor ons gerestaureerd.

11-02-2013:  Ontvangen van Collega Susan Nout te Vlaardingen een aantal boeken

21-11-2012:  Naar aanleiding van ons bezoek aan het symposium van de HvA, ontvangen van de heer Wim Crouwel te Amsterdam een violet ray, hoogfrequent apparaat. Apparaat is gerepareerd en staat onder nr. 167 inde catalogus van de website.

14-11-2012:   Ontvangen van de 89 jarige oud-collega mevrouw Lettie Hasper te Oostvoorne voor het, vaak zeer persoonlijke,  materiaal.

08-11-2012:  Ontvangen van de  Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding een twintigtal boeken uit de beginperiode van de overgang van gymnastiek onderwijs naar heilgymnastiek en massage. De boeken zijn opgenomen in de catalogus van de “Heilgymnastische Bibliotheek”

01-09-2012:  Ontvangen van mevr, M. van der Lugt een aronvalisatie/violet ray apparaat in koffer. Het is opgenomen in de collectie onder nr.165 en staat inmiddels op de website.

01-08-2012:  Van de door de Hogeschool van Utrecht geschonken collectie zijn weer een 19 tal items gecatalogiseerd en op de website gezet onder nummer 146 t/m 162.

15-07-2012:  Ontvangen van collega Henk van Zutphen, de laatste apparaten uit zijn collectie. Ze staan in de opslag en worden binnekort gecatalogiseerd, gefotografeerd en op de website gezet.

8-06-2012:  Van de door de Hogeschool Utrecht geschonken collectie zijn inmiddels een 18 items in de collectie opgenomen.   Coll.nrs.: 128 t/m 145. De foto’s staan inmiddels op de website.

15-06-2012:  Ontvangen van de heer Joop Lemckert een apparaat voor vacuumtherapie een z.g. Uni-Pari Membram Kompressor.   Het apparaat is opgenomen in de collectie.

10-06-2012:   Ontvangen via collega Bert Risseeuw de boeken-nalatenschap van collega Mieke van Gemert. De boeken zijn inmiddels in de collectie opgenomen.

07-06-2012:   Door Gé Witmaar opnieuw ingebonden boeken.
Door Gé Witmaar opnieuw ingebonden boeken.
13-03-2012:  Danny van der Meulen uit Gorinchem schonk de stichting het grootste deel van zijn collectie oude apparatuur,waarvan een 12 apparaten nog niet tot de collectie van de stichting behoorden.

18-02-2012:  
Aanwinsten  in januari 2012

Truus Dade uit Amsterdam —– een inductie apparaat, is in de collectie opgenomen als cn.100
Theo Cornelissen uit Zaandam —– een aantal boeken.
Ge Witmaar uit Rijnsburg   —– een aantal boeken, tevens het aanbod om boeken opnieuw in te binden.

29-11-2011:
Aanwinsten November 2011

Van de volgende personen hebben we de volgende  oude apparaten aangeboden gekregen:
Monique van der Heijden uit Drunen —- een UKG apparaat
Harry van Eggen uit Berg en Dal  —- een lichtboog
Ingrid Vel uit Heiloo  —— een Ultratherm 808 van Siemens
Brenda Heeres uit Groningen — een Erbotherm 1100P
een Erbogalvan G2
een IR straler, Verre et Quartz
een Electro Galvanic Stimulator
een UV straler, Hanau 3030
Tijda Deisz uit Soestdijk —-  een vibrator
een Ultra Sonar
een Diadyne
een Cyclotherm
Herman de Korte uit Utrecht schonk , in verband met zijn pensionering, zijn hele verzameling aan de stichting.
De apparaten staan in een grote vitrinekast in het Anthoniusziekenhuis te Nieuwe Gein en blijven daar voorlopig.
Een groot deel van zijn verzameling was al eerder terecht gekomen in de Hogeschool Utrecht (zie bij 10-10-2011, hieronder).
Het is goed dat de hele collectie weer bij elkaar is.

12-10-2011:
Van AxionContinu te Utrecht ontving de Stichting een groot aantal boeken. De boeken zijn inmiddels in de catalogus opgenomen en staan vanaf vrijdag in de Heilgymnastische bibliotheek.

We zijn blij dat AxionContinu aan ons gedacht heeft bij het reorganiseren van hun bibliotheek.
Hartelijk dank.

10-10-2011:
Deze zomer was er een contact met de informatiespecialist van de mediatheek van de Hogeschool Utrecht.
We spraken onder andere over het verschil in uitgangspunten wat  de collectie betreft.Dit gesprek heeft als resultaat dat de mediatheek van de Hogeschool Utrecht de boeken over fysiotherapie die zij afstoot, zal schenken aan de Heilgymnastische bibliotheek van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.
Vandaag hebben we de eerste 50 boeken ontvangen, ze worden in de catalogus opgenomen en staan a.s vrijdag in de Heilgymnastisch bibliotheek in Amsterdam.

Ook hadden we een gesprek met de heer Kees Arens, beheerder van de collectie oude apparaten.
De collectie bestaat uit een groot aantal apparaten voor Fysische therapie i.e.z., een aantal zeer oude oefenapparaten en twee houten,met leer beklede massage banken.
De stichting is de Hogeschool Utrecht zeer dankbaar voor deze schenking.
De kleinere apparaten worden vanaf vandaag gecatalogiseerd en op de website geplaatst.
Voor de gehele schenking wordt ruimte gezocht.

17-08-2011:
Deze maand mochten we  van de heer Peter Stammen van Fysio Fitness Belfeld een arsonvalisatie apparaat
van het merk Radiostat van de firma Sanitas te Berlijn ontvangen.
De oorspronkelijke eigenaar was de heer J. Heemskerk.
Inmiddels staat de foto op de website.

30-01-2011:
Half januari werden ons een drietal apparaten door mevrouw Toos van Vugt aangeboden.
De apparaten zijn inmiddels gefotografeerd en staan op de website.
De apparaten gaan in de opslag, totdat we een ruimte hebben om onze collectie te exposeren.

15-01-2011:  
Eind 2010 kregen we een aantal boeken aangeboden door mevrouw Margriet van Andel
en mevrouw Lies van Rijnsbergen.
De boeken zijn inmiddels geselecteerd en opgenomen in de catalogus op de website.
Ze staan inmiddels in de bibliotheek in Amsterdam.