24 - 03 - 2010

De stichting heeft het Oral History Project weer nieuw leven in geblazen. Het afgelopen jaar zijn Gerard Worm en Jan Drewes en Aad Visgeïnterviewd. De gesprekken werden gevoerd door de bestuursleden Aad Graafland en Wim Schoemans.

Begin dit jaar is een interview gehouden met Bert Kuijck  voornamelijk over zijn tijd bij het pensioenfonds voor fysiotherapeuten.  Dit gesprek werd gehouden door Henk Bijlsma en Sjed Schopenhouer.

Begin november is er een interview met de heer Hennie Spit.

Eind April 2011 is er een interview geweest met Dhr. Paul Buys, gepensioneerd medewerker van het toenmalige Centraal Bureau voor het KNGF en LVFD.
Het interview is afgenomen door Henk Bijlsma en Aad Graafland.