21 - 04 - 2022

Ritmeester Pahud en zijn zorg voor militaire oorlogsslachtoffers. E.J. Vinkhuyzen( oud res maj)

28 - 03 - 2022

Artikel in de FysioPraxis van maart 2022:” Afscheid-seminar Henk Mohr”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

29 - 12 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van december 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “Dag van de Geschiedenis van de Fysiotherapie. Een terugblik met visie naar de toekomst.”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

17 - 12 - 2021
 • Onze collectie op Urk weer verruimd
 • Verslag van de URK-DAG 2021, jaarlijkse dag van de geschiedenis fysiotherapie
 • Wat gebeurde er nog meer?
  • Het oral history project
  • Waarom deze prominente foto?
  • Nog meer zichtbaarheid
  • Bibliotheca Fysiotherapeutica Neerlandica
 • Hartelijk bedankt alle gulle gevers
 • Opmerkingen van de secretaris

Twaalfde Nieuwsbrief SGF “Nieuw kabinet, nog geen einde pandemie maar…… SGF gaat verder!”

28 - 11 - 2021

Artikel in het NVMT Magazine: “Geschiedenis van de manuele therapie”(Huub Vossen oud-bestuurslid NVMT, Anton de Wijer oud-voorzitter NVMT)

17 - 11 - 2021
Artikel in de FysioPraxis van november 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “De rol van de fysiotherapeut bij de Paralympics”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)
19 - 09 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van september 2021: “Bio-bibliografieën. Wie was Evert Minkman?”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

04 - 07 - 2021

• De Dag van de Geschiedenis van de Fysiotherapie
• Verworven subsidies
• Oude boeken naar een nieuw leven
• Wat gebeurde er nog meer?
• Opmerkingen van de secretaris

Elfde Nieuwsbrief SGF (post)pandemie ? Zomer 2021

22 - 05 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van mei 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “Reflectie op bindweefselmassage in de fysiotherapie”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

Historie van de ontwikkeling van de bindweefseldiagnostiek(Cees Tjeerdema)

01 - 05 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van april 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “SGF Witness Seminars, oproep”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)