Bestuur

Secretariaat SGF    
Sweelincklaan 7
6865JB Doorwerth
026 3341948
stgefy@kpnmail.nl

Bankrekening
IBAN: NL85INGB000606 5452
tnv. SGF
Pieter Langendijklaan 51422 TA  Uithoorn


Voorzitter
Anton de wijer,  Utrecht.
adewijer@gmail.com

Vice-voorzitter
Marlene Lutgert – Boomsma
amlutgert@kpnmail.nl

Secretaris
Wim Schoemans, Doorwerth.
stgefy@kpnmail.nl

Penningmeester
Hendrik Kok, Uithoorn                                                                         hjkkok@gmail.com

Bestuursleden                                                                              Gerda Bangma-van Kooten                                                            g.bangma-vankooten@planet.nl                                                           Rob Karstens                             rfkarstens.55@gmail.com                                                                  Ronald Valk                                                                    ronaldvalk@tiscali.nl

Oud bestuursleden                                                                          Thom Terlouw                                                                                    Pieter Marseille                                                                                   Peter Buijs                                                                                       Henk van Leeuwen(†)                                                                  Gerhart Kramer(†)                                                                            Teun Stekelenburg                                                                             Henk Bijlsma(Lid van Verdienste)                                                        Aad Graafland(Lid van Verdienste)

 

 
Het voorlopig bestuur van het Genootschap in 1889.
vlnr.: de heren J.H. Reijs Jr., H. van Kreel en E. Minkman.

Voorvertoning in nieuwe tab(opent in een nieuwe tab)