Bestuur

Secretariaat SGF    
Foksdiep 8
8321 MK Urk
sgf@tmgn.nl

Bankrekening
IBAN: NL85INGB000606 5452
tnv. SGF
Pieter Langendijklaan 51422 TA  Uithoorn


                                                                                             Voorzitter: Han Kingma, Den Haag, j.j.kingma@kingmamail.nl


Secretaris: Eli Kuijper, Exmorra,  ekuijper014@gmail.com


Penningmeester: Hendrik Kok, Uithoorn. hjkkok@gmail.com

Bestuursleden                                                                            

Rob Karstens, Hilversum. rfkarstens.55@gmail.com

                                                                          Ronald Valk, Hilversum. ronaldvalk@tiscali.nl


Ron Allard, Terwolde, r.allard1@chello.nl

Oud bestuursleden                   

Thom Terlouw(Lid van Verdienste)
Pieter Marseille
Peter Buijs
Henk van Leeuwen(†)
Henk Bijlsma(Lid van Verdienste)
Gerhard Kramer(†)
Teun Stekelenburg
Aad Graafland(Lid van Verdienste)
Sjed Schopenhouer
Hans Pillen
Gerda Bangma-van Kooten
Marlene Lutgert-Boomsma
Wim Schoemans
Anton de Wijer

Bestuurders kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling

 
Het voorlopig bestuur van het Genootschap in 1889.
vlnr.: de heren J.H. Reijs Jr., H. van Kreel en E. Minkman.