Catalogus Heilgymnastische Bibliotheek

De boeken kunt u vinden op naam van de auteur en op de titel van het boek. Daarnaast kunt u een deel van de titel invoeren bijvoorbeeld. Manuele therapie. U krijgt dan alle boeken met manuele therapie in de titel. Verder kunt u de complete lijst: pagina 1 tot en met 83 van alle boeken oproepen. De boeken staan gecatalogiseerd op jaar van uitgave  plus de eerste vier letters van de auteur bijvoorbeeld.: 1917miku. Als er geen jaar van uitgave bekend is staat er: 0000reij.

Er zijn 13127 resultaten.
meer info
code: 1889reib
titel: Die Unterleibs-Massage mit specieller Berücksichtigung der Massage und Heilgymnastik in der Gynäcologie
meer info
code: 1889schr
titel: rztliche Zimmergymnastik oder System der ohne Gerät und Beistand überall ausführbaren heilgymnastischen Freiübungen als Mittel der Gesundheit und Lebenstüchtigkeit für beide Geschlechter und jedes Alter entworfen von dr.med. D.G.M. Schreber (23e, vermeer
meer info
code: 1889staf
titel: Die menschlichen Haltungstypen und ihre Beziehungen zu den Rückgratsverkrümmungen.
meer info
code: 1889stre
titel: Geheimnisz der alten Massage mit bisonderr Beachtung des neuen System nach Dr. Metzger.
meer info
code: 1890aken
titel: De gymnastiek in de volksopvoeding. Beantwoording van het "Nauwkeurig onderzoek door L.D.Labberté".
meer info
code: 1890brad
titel: A Treatise on Orthopedic Surgery
meer info
code: 1890cicc
titel: L'inspiration active inconnu en physiologie
meer info
code: 1890doll
titel: Die Massage. Für Ärzte und Studierende
meer info
code: 1890edel
titel: Elektrotechnik für Ärzte
meer info
code: 1890heit
titel: Die descriptieve und topographische Anatomie des Menschen. (6e druk)
meer info
code: 1890klee
titel: Handbuch der Massage
meer info
code: 1890maul
titel: Die Turnübungen der Mädchen. IV Teil. Gerätübungen und Turnspiele
meer info
code: 1890murr
titel: Die Massotherapie oder die Massage als Behandlungsmethode
meer info
code: 1890neum
titel: De toepassing van Electriciteit in de Geneeskunde
meer info
code: 1890seeg
titel: Pathologie und Therapie der Rückgratsverkrümmungen
meer info
code: 1890stei
titel: Grundriss der Physiologie des Menschen für Studierende und Ärzte (5e, verbeterde druk)
meer info
code: 1890strü
titel: Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Für Studierende und Aertze. Erster Band (6e, verbeterde en vermeerderde druk)
meer info
code: 1890strü
titel: Lehrbuch der Speciellen Pathologie und Therapie der inneren Krankheiten. Für Studierende und Aerzte. Zweiter Band (6e, verbeterde en vermeerderde druk)
meer info
code: 1891brüc
titel: Schönheit und Fehler der menschlichen Gestalt
meer info
code: 1891edel
titel: Tabel, aangevende de wijze, waarop de verschillende lichaamsdeelen door hunne spieren bewogen worden, benevens de banden en gewrichten. Ten dienste van H.H. onderwijzers, die zich wenschen te bekwamen voor het verlicht examen gymnastiek naar de beste bron
meer info
code: 1891jaeg
titel: Neue Turnschule. ( 3e Auflage)
meer info
code: 1891knei
titel: Voordrachten van Pastoor Sebastiaan Kneipp over ziekten en geneeskruiden. Op den 70sten Verjaardag van Pastoor Kneipp voor gezonden en zieken bijeenverzameld en uitgegeven. Eerste stukje. (Ziekten en geneeswijze)
meer info
code: 1891krüc
titel: Die schwedische Bewegungskur. Ein Heilmittel vieler chronischer Leiden und Beschwerden gemeinverständlich geschildert
meer info
code: 1891lagr
titel: De l'exercise chez les adultes
meer info
code: 1891lero
titel: Natuurkennis van den gezonden mensch. Physiologie voor het gymnastiek-onderwijs
meer info
code: 1891nebe
titel: Die Behandlung mittelst Bewegungen und Massage. Ihre Bedeutung, Handhabung und Indikationen.
meer info
code: 1891pink
titel: Werken van het Genootschap ter bevordering der natuur-, Genees- en Heelkunde te Amsterdam. Tweede serie. Deel I. Aflevering 2. Abraham Kashlari over pestachtige koortsen. Hebreeuwsch met Nederlandsche vertaling naar het te Leiden voorhanden handschrift, b
meer info
code: 1891roy
titel: De menschelijke bewegingstoestel. Ontleedkunde voor het gymnastiek-onderwijs
meer info
code: 1891wern
titel: De massage. Hare toepassing en haar nut bij verschillende aandoeningen
meer info
code: 1892blom
titel: De gymnastiek voor meisjes. Theoretische en practische Handleiding (voor aankomende onderwijzeressen en onderwijzers) ten dienste van het gymnastiek-onderwijs aan meisjes, inzonderheid aan scholen voor lager onderwijs. Vrij bewerkt naar 't Hoog-duitsch va
meer info
code: 1892boom
titel: Spelen en lichaamsoefeningen, ten dienste van Voorbereidende- en de laagste klassen van Lagere Scholen met muziek en figuren. (3e druk)
meer info
code: 1892diss
titel: Theoretisch-praktische handleiding voor het onderwijs in de Vrije en orde-oefeningen der gymnastiek.(7e druk)
meer info
code: 1892ewer
titel: Cursus der Massage mit Einschluß der Heilgymnastik
meer info
code: 1892hijm
titel: Massage en Heilgymnastiek. Practische Voorschriften en Wenken voor allen, die voor zich zelven of hunne huisgenooten daaraan behoefte hebben. Met een aanbevelend voorwoord van dr. F.J. van Leent
meer info
code: 1892knei
titel: Mijne waterkuur sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden. Geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid. Naar de 23e uitgave uit het Duitsch vertaald (3e druk)
meer info
code: 1892labb
titel: Oud Nederlandsche spelen voor de jeugd, met het oog op vak j der Wet op het lager onderwijs. Uitgegeven ten voordeele van weduwen en weezen van onderwijzers en van het Ondersteunings-fonds van het N.O.G.
meer info
code: 1892maul
titel: Der Turnunterricht in Mädchenschulen. (2., gänzliche umgearbeitete Auflage)
meer info
code: 1892reib
titel: Technik der Massage. (5. Auflage)
meer info
code: 1892schu
titel: ber die Heilwirkung der Electricität bei Nerven- und Muskel-leiden
meer info
code: 1892tack
titel: Die spinale Kinderlähmung, ihre Ursachen, ihr Wesen und ihre Heilung.
meer info
code: 1892verw
titel: Die Bewegung der lebendigen Substanz. Eine vergleichend-physiologische Untersuchung der Contractionserscheinungen
meer info
code: 1892wern
titel: Die Massage und Heilgymnastik. Ihre Anwendung, Technik und Wirkung. Bewegungs-Kuren bei Nerven-, Magen- und Darmleiden, Frauenkrankheiten, Krämpfen und Lähmungen etc. Für Ärzte und Laien (11e, vermeerderde en volledig omgewerkte druk)
meer info
code: 1893albe
titel: Orthopedie of heilgymnastiek. Beschouwingen over de scoliosis en hare behandeling
meer info
code: 1893diss
titel: Anatomie en physiologie. Handleiding voor den aankomenden gymnastiekleeraar (2e, geheel omgewerkte druk)
meer info
code: 1893fisc
titel: Die Arbeit der Muskeln und die lebendige Kraft des menschlichen Körpers. Des XX. Bandes der Abhandlungen der methematisch-physischen Classe der Königl. Sächsischen Gesellschaft der Wissenschaften. Nr.1
meer info
code: 1893ham
titel: De voor- en nadeelen van de behandeling der knieschijfbreuk met immobilisatie of massage (diss.)
meer info
code: 1893hirt
titel: Das gesamte Turnwesen. Ein Lehrbuch für deutsche Turner. Band 2 (2e, vermeerderde druk)
meer info
code: 1893hoff
titel: Technik der Massage
meer info
code: 1893knei
titel: Mijne waterkuur. Sinds 30 jaren toegepast en goed bevonden, geschreven tot genezing der ziekten en tot behoud der gezondheid. (11e duizendtal)
meer info
code: 1893luka
titel: Gymnastik für die Jugend von Gutsmuths. Unveränderte Ausgabe der ersten, im Jahre 1793 erschienen Auflage, veranstaltet.