Biografieën van gewone en ongewone fysiotherapeuten en andere zaken

Op deze pagina vindt u  een korte beschrijving van hoe iemand er toe komt om heilgymnastiek en massage/fysiotherapie te gaan studeren en uitoefenen. Maar ook andere zaken die de geschiedenis van ons vak vormen.
De SGF hoopt u hiermee te laten zien, hoe vroeger studie en vak uitgeoefend werden en zich ontwikkelde.


Biografie van dr. Johann Georg Mezger (1838-1909)

De behandeling van Distorsio pedis met fricties, proefschrift Johan Georg Mezger(1868)

Verzameling foto ’s van  patiënten van dr. Johann Georg Mezger

2 gipsafdrukken met het portret van Mezger en voetmassage in Amsterdam, Wiesbaden, Domburg en Parijs.

Het Hamersysteem van dr. Johann George Mezger
Midden jaren ’60 van de vorige eeuw, toen de geschiedenis van ons vak nog een plek in ons onderwijs had, hoorde ik over de gymnastiekleraar der 3e klasse en latere arts Mezger.
Zijn praktijkadres was het Amstelhotel en later het badhotel te Domburg. Hij was zo beroemd om zijn behandeling met  fricties, dat de adel uit heel Europa hem bezochten. Als dank van zijn patienten was er een plaquette in het Amstelhotel en een borstbeeld in Domburg.
Hieronder vindt u zijn Hamersysteem en een reactie uit de medische wereld.
De foto is uit de collectie van het Boerhaave Museum te Leiden.

Hamer methode Mezger

Reactie op hamermethode Mezger

Emil A.O. Reteig, stichter van het Eerste Nederlandse Instituut voor heilgymnastiek en massage voor zuigelingen en kleuters. Auteur van het boekje; Van rollen tot hollen(Kosmos) dat hij in het Berlijn van de jaren twintig een opleiding in fysische therapie volgde bij dr. Neumann-Neurode. In 1924 vestigde hij zich in Amsterdam en er kwam een bordje aan de deur te staan met “Gymnastiek voor zuigelingen”. Er zijn 2 artikelen gepubliceerd; het eerste artikel was uit het Algemeen handelsblad van 1967;  E. A. O. Reteig, de man van de kleutergymnastiek, 75 jaar en het tweede uit de Libelle van 1972. Wij beschikken ook nog over 4 filmpjes uit de jaren 30 over de zuigelingen- en kleutergymnastiek van dhr. Emil A.O. Reteig.

Pieter den Herder te Rotterdam in 1940 begonnen aan de opleiding Heilgymnastiek en Massage                                                         Pieter den Herder

Mevrouw Jeanne Muller-Vermaas, te Hilversum die het vak wel heel lang volhield.
Jeanne Muller  


De heer H.P. de Korte te Oosterhout begon laat aan zijn opleiding.
H.P.de Korte


In 2016 werd er voor de 100x een vierdaagse gelopen. Voor en na de tweede wereldoorlog was het genootschap er
direct bij betrokken.
Honderdste vierdaagse


De heer J.J. Sonne uit Dordrecht. Hier kunt u zich een idee vormen hoe de zich heilgymnast noemende gymnastiek  leraren hun beroep uitoefenden.
J.J. Sonne


Bladerend in een   Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek van rond 1900 vond ik een bladvulling die me intrigeerde. Ik vond er de tekening bij en de patentaanvraag.  Elisabeth Lühr.

Lühr-Een-apparaat-uitgevonden-door-eene-vrouw


In een maandschrift in 1909 beschrijft een collega de behandeling van genu valga en het apparaat wat hij daarbij  ontwikkeld heeft.

genu-valga


Rond de jaren ’30 was de opkomst van de  heilgymnastiek/fysiotherapie in de ziekenhuizen.
Onder bijgaande link vindt u 3 artikelen uit het Nederlands tijdschrift voor Heilgymnastiek en Massage.
1934 nr. 3  De oproep van J.C. Eijkman uit Zeist.
1939 nr. 8  Een artikel van de Heer Nuyten, oud voorzitter van het Genootschap.
1937 nr 12  Een artikel van De heer Steenhuis, econoom te Haarlem.

Ziekenhuis-ft-jaren-30


Jeanne Marie Minkman. (1883 – 1958)

Heilgymnaste en dochter van Evert Minkman, mede-oprichter van het Genootschap.

www.biografischwoordenboekgelderland.nl/


Het instituut voor physische therapie te Amsterdam   (Elsevier jaargang 1905  blz. 234 e.v.)

Elseviermaandschrift 1905


Rapport Gezondheidsraad 1931

Een mijlpaal in de ontwikkeling van de status van de heilgymnast.

rapport-gezondheidsraad-1931


Bedrijfsfysiotherapie ontstond eind jaren ’30.
Onder onderstaande link vindt u 2 artikelen.
Van de heer J.M.J. Korpershoek, leraar lichamelijke opvoeding en van de Heer dr. J.H.O. Reijs, zoon van de oprichter van het genootschap.

begin-bedrijfs-fysiotherapie

6e Internationaal Congres voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek 1952

In 1952 werd in Scheveningen van 3 t/m 7 september het 6e internationaal congres voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek gehouden, in opdracht en georganiseerd door het Nederlands Genootschap voor Heilgymnastiek, Massage en Physiotechniek. Hierbij het programmaboekje.