02 - 11 - 2023

1 november jl. heeft onze curator fysische therapie Ron Allard een bijdrage geleverd over de rode lamp (Philips Infraphil).
Zie de uitzending op Omroep Flevoland

13 - 10 - 2023

Nieuwsbrief herfst 2023

 • Bestuurswisseling SGF
 • In memoriam oud bestuurslid SGF Teun Stekelenburg
 • Presentatie Dag van de Fysiotherapie Geschiedenis
 • Ook de SGF bij Omroep Flevoland
 • Restauratie van boeken uit de bibliotheek collectie
 • Collectie Reijs geëxposeerd
 • Apparaatbeschrijvingen verstuurd naar het Anatomisch-Embryologisch Museum (Paramaribo)
 • Apparatuur geschonken door het TMGN
 • Replica van de hamer van Mezger
 • Herinrichting van de colloquiumzaal nu ook met een vitrinekast
 • Bezoek en rondleidingen op het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland
18 - 08 - 2023

Integraal medische geschiedenis beoefenen. Studiedag SGF Fysische agentia en pijnconcepten

31 - 07 - 2023

Nieuwsbrief zomer 2023

 • Thom Terlouw benoemd tot lid van verdienste van de SGF
 • Eli Kuijper stelt zich voor als nieuwe secretaris van de SGF
 • Jaarverslag SGF 2022
 • Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 15 september a.s.
 • Bezoek van de Scholengemeenschap Pieter Zandt uit Kampen
 • Nieuwe Oral histories
 • Bijzondere aanwinsten
 • Schenking aan het Anatomisch-Embryologisch Museum (Paramaribo)
 • Boekbespreking “Prachtige koortsen” dr. H. Pinkhof 1891
 • TMGN-cursus 2023-2024
13 - 06 - 2023

Nieuwsbrief voorjaar 2023

 • Han Kingma stelt zich voor als nieuwe voorzitter van de SGF
 • Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 15 september a.s.
 • Impressieverslag Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie 23 september 2022
 • Presentaties “Studiedag fysische agentia/ fysische therapie in engere zin” 24 maart jl.
 • Nieuwe Oral histories
 • Bijzondere aanwinsten
 • Folders en beschrijvingen van apparatuur
 • TMGN-cursus 2023-2024
13 - 04 - 2023

Impressieverslag Dag van de geschiedenis fysiotherapie 23 september 2022 “De vergissing van Descartes” Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer

12 - 12 - 2022
 • Een vrolijk Kerstfeest toegewenst………
 • Wat is er weer veel gedaan?
 • Schenking aan Paramaribo
 • De Urkdag 2022 ofwel onze jaarlijkse dag over de geschiedenis van de fysiotherapie
 • Wat gebeurde er nog meer?
 • Opmerkingen van de secretaris.

Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Wintereditie 2022

03 - 11 - 2022

Artikel in de FysioPraxis van oktober 2022:” Werken, denken en handelen van pionier Gerard Worm. Wars van dualistisch denken”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

23 - 07 - 2022

Artikel in de FysioPraxis van juli/augustus 2022:” Consultatie bureau voor ‘Fysiotherapie’ in Utrecht anno 1925”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

16 - 06 - 2022

Aankondiging in de FysioPraxis Jaarlijkse Urkdag op 23 september 2022 “De vergissing van Descartes”