28 - 03 - 2022

Artikel in de FysioPraxis van maart 2022:” Afscheid-seminar Henk Mohr”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

29 - 12 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van december 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “Dag van de Geschiedenis van de Fysiotherapie. Een terugblik met visie naar de toekomst.”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

17 - 12 - 2021
 • Onze collectie op Urk weer verruimd
 • Verslag van de URK-DAG 2021, jaarlijkse dag van de geschiedenis fysiotherapie
 • Wat gebeurde er nog meer?
  • Het oral history project
  • Waarom deze prominente foto?
  • Nog meer zichtbaarheid
  • Bibliotheca Fysiotherapeutica Neerlandica
 • Hartelijk bedankt alle gulle gevers
 • Opmerkingen van de secretaris

Twaalfde Nieuwsbrief SGF “Nieuw kabinet, nog geen einde pandemie maar…… SGF gaat verder!”

28 - 11 - 2021

Artikel in het NVMT Magazine: “Geschiedenis van de manuele therapie”(Huub Vossen oud-bestuurslid NVMT, Anton de Wijer oud-voorzitter NVMT)

17 - 11 - 2021
Artikel in de FysioPraxis van november 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “De rol van de fysiotherapeut bij de Paralympics”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)
09 - 10 - 2021

Op woensdag 29 september werd op Urk een promotiefilm opgenomen ten behoeve van de geschiedenis fysiotherapie door WonderlandFilm. De promotiefilm is bedoeld om bekendheid te maken met de activiteiten van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie in het Trefpunt Medische Geschiedenis op Urk. De hele dag werden er opnames gemaakt van de locatie waar het fysiotherapeutisch erfgoed is ondergebracht. Speciale aandacht voor de collectie fysiotherapeutische apparatuur en heilgymnastische bibliotheek alsmede de opslag van documenten en archieven van de diverse Beroepsinhoudelijke Verenigingen en lid verenigingen van het KNGF. WonderlandFilm is opgericht door Marc Stekelenburg, zoon van erelid KNGF Teun Stekelenburg.

Cameraman Ingmar Kooper met Ronald Valk en Co van Dee op de set
Rob Karstens bedient de Pantosat op de set

19 - 09 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van september 2021: “Bio-bibliografieën. Wie was Evert Minkman?”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

13 - 07 - 2021

Op maandag 12 juli werd de bekende Tennert Qudricepsstoel (coll.nr 203), Tennert oefenapparaat in-eversie (coll.nr 202), en het oude pulley apparaat van Berg’s Noris uit 1900 (coll.nr 194) met een aantal gewichten waaronder de bekende Zander gewichten uit 1920 (coll.nr’s: 52,162,156) getransporteerd naar Amsterdam voor het maken van een kinderfilm “Lampje”. Het verhaal gaat over een jongetje wat weer opnieuw moet leren lopen. Men had voor het maken van de film attributen nodig die in de periode 1900-1920 werden gebruikt.

04 - 07 - 2021

• De Dag van de Geschiedenis van de Fysiotherapie
• Verworven subsidies
• Oude boeken naar een nieuw leven
• Wat gebeurde er nog meer?
• Opmerkingen van de secretaris

Elfde Nieuwsbrief SGF (post)pandemie ? Zomer 2021

22 - 05 - 2021

Artikel in de FysioPraxis van mei 2021: Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. “Reflectie op bindweefselmassage in de fysiotherapie”(Huub Vossen PT, MMT, Dr. Anton de Wijer)

Historie van de ontwikkeling van de bindweefseldiagnostiek(Cees Tjeerdema)