13 - 04 - 2017

Voorjaars nieuwsbrief 2017
Met vooraankondiging Urkdag
Nieuwe aanwinsten bibliotheek

Voorjaars Nieuwsbrief 2017

 

13 - 04 - 2017

Programma en uitnodiging jaarlijkse Urk-dag van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Vrijdag 29 september 2017

Klik aan:

SGF2

20 - 12 - 2016

De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie wenst u prettige feestdagen en een steuntje in de rug voor 2017.

een-steuntje-in-de-rug

14 - 11 - 2016

Afgelopen september heeft het bestuur afscheid genomen van
Henk Bijlsma, voorzitter en Aad Graafland, collectiebeheerder/webmaster.
Zij blijven actief als vrijwilliger.
Beiden zijn benoemd tot lid van verdienste van de Stichting.

Hieronder vindt u een pagina uit fysiopraxis van dec. 2016.

fp10-dec2016pg6

 

29 - 09 - 2016

20160916_1318031
Collega Ingrid van Beerschoten van het St. Anthonius Ziekenhuis te Niewegein en Rob Karstens, penningmeester van de SGF ondertekenen de bruikleenovereenkomst, waarbij overeengekomen wordt dat een deel van de collectie van de SGF op de afdeling fysiotherapie tentoongesteld wordt.

04 - 07 - 2016

20160606_123544

De voorzitter van de SGF en Herman de Korte bij de ondertekening.

 

 

 

 
Kortgeleden werd de collectie van Herman de Korte, die zich bevindt
op de afdeling Fysiotherapie
in het Anthonius ziekenhuis
Te Nieuwegein
Officieel overgedragen aan de SGF.
Herman had al eerder grote delen van zijn collectie aan ons geschonken.
Bij de ondertekening bracht Herman nog een cadeau mee, een boek uit
1872 (kijk bij nieuwe aanwinsten)

 

 

30 - 06 - 2016

Voor meer informatie , klik onderstaande links aan.

 

Reclametekst voor Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Zwaar werk en gezonde vrije tijd cover 26-03-16

 

28 - 02 - 2016

Vrijdag 26 februari 2016

De SGF is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed, dat ze voor en namens de fysiotherapeuten beheert.
Het erfgoed in het bezit van de SGF is het geheugen van de beroepsgroep en het referentiepunt in de fysiotherapie.
Het bestuur mist de expertise om op alle gebieden van de fysiotherapie de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van aanschaf en afstoten van materiaal en om leemtes in de collectie te signaleren.
Daarom heeft het bestuur gevraagd aan de specialistenverenigingen binnen het KNGF om één of meerdere curatoren aan te stellen.
Vrijdag was de eerste bijeenkomst met curatoren van de NVFK , Regina Ram en Truusje Vrij  en van de NVFG Ronald Valk.
De curatoren zijn direkt aan het werk gegaan.
Het bestuur hoopt dat ook andere specialistenverenigingen op onze oproep zullen reageren.

 

08 - 09 - 2015

Tot het bestuur van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is toegetreden
collega Dr. Anton de Wijer.

28 - 05 - 2015

Op vrijdag 22 mei was mevr. Guusje ter Horst te gast in ons atelier te Urk.
Het doel was een kennismaking met het bestuur van de SGF en er vond een gedachtewisseling plaats over ieders taakopvatting wat betreft het behoud van het Erfgoed Fysiotherapie.
Na een rondleiding, waarbij het bezit van de stichting werd getoond ontving mew ter Horst een drietal boeken over de geschiedenis van de Fysiotherapie. Aan het eind van de bijeenkomst werd een verslag van de eerste oprichtings –IMG__vergadering van het Genootschap aangeboden.