29 - 09 - 2016

20160916_1318031
Collega Ingrid van Beerschoten van het St. Anthonius Ziekenhuis te Niewegein en Rob Karstens, penningmeester van de SGF ondertekenen de bruikleenovereenkomst, waarbij overeengekomen wordt dat een deel van de collectie van de SGF op de afdeling fysiotherapie tentoongesteld wordt.

04 - 07 - 2016

20160606_123544

De voorzitter van de SGF en Herman de Korte bij de ondertekening.

 

 

 

 
Kortgeleden werd de collectie van Herman de Korte, die zich bevindt
op de afdeling Fysiotherapie
in het Anthonius ziekenhuis
Te Nieuwegein
Officieel overgedragen aan de SGF.
Herman had al eerder grote delen van zijn collectie aan ons geschonken.
Bij de ondertekening bracht Herman nog een cadeau mee, een boek uit
1872 (kijk bij nieuwe aanwinsten)

 

 

30 - 06 - 2016

Voor meer informatie , klik onderstaande links aan.

 

Reclametekst voor Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Zwaar werk en gezonde vrije tijd cover 26-03-16

 

28 - 02 - 2016

Vrijdag 26 februari 2016

De SGF is verantwoordelijk voor een zorgvuldige omgang met het erfgoed, dat ze voor en namens de fysiotherapeuten beheert.
Het erfgoed in het bezit van de SGF is het geheugen van de beroepsgroep en het referentiepunt in de fysiotherapie.
Het bestuur mist de expertise om op alle gebieden van de fysiotherapie de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van aanschaf en afstoten van materiaal en om leemtes in de collectie te signaleren.
Daarom heeft het bestuur gevraagd aan de specialistenverenigingen binnen het KNGF om één of meerdere curatoren aan te stellen.
Vrijdag was de eerste bijeenkomst met curatoren van de NVFK , Regina Ram en Truusje Vrij  en van de NVFG Ronald Valk.
De curatoren zijn direkt aan het werk gegaan.
Het bestuur hoopt dat ook andere specialistenverenigingen op onze oproep zullen reageren.

 

08 - 09 - 2015

Tot het bestuur van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is toegetreden
collega Dr. Anton de Wijer.

28 - 05 - 2015

Op vrijdag 22 mei was mevr. Guusje ter Horst te gast in ons atelier te Urk.
Het doel was een kennismaking met het bestuur van de SGF en er vond een gedachtewisseling plaats over ieders taakopvatting wat betreft het behoud van het Erfgoed Fysiotherapie.
Na een rondleiding, waarbij het bezit van de stichting werd getoond ontving mew ter Horst een drietal boeken over de geschiedenis van de Fysiotherapie. Aan het eind van de bijeenkomst werd een verslag van de eerste oprichtings –IMG__vergadering van het Genootschap aangeboden.

 

08 - 04 - 2015

003 004
Dinsdag 7-04-2015 kreeg de stichting een deel van het archief van het KNGF.
De 3 pallets werden afgeleverd door drukkerij de Gans.
Binnenkort zal een begin worden gemaakt met een eerste inventarisatie.

20 - 01 - 2015

Although I don’t speak your language, your site looks fascinating.
As we get closer to our 100th anniversary, we will be creating an online museum.
Definitely we will come to you for inspiration.
Best regards,

Chantal Joachim
Business Assistant
Canadian Physiotherapy Association

 

 

 

 

30 - 09 - 2014

elektrotherapie
Tentoonstelling Medische elektriciteit 1850 – 1900

De emancipatie van de elektrotherapie.

Met toestellen uit een particuliere collectie en Teylers Fysische Kabinet.

Nog te zien tot 16 november 2014

04 - 09 - 2014

Hieronder vindt u het programma.

Klik om te openen
Programma Jubileum symposium Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.

29-09-2014

Het symposium was een groot succes.

Veel oude bekenden en veel nieuwe donaties.
Men was enthousiast over deze nieuwe locatie, die binnenkort wat uitgebouwd gaat worden.

Op naar de 30 jaar
Hieronder aanklikken voor  de lezing van Aad Graafland : “Medico Mechanische Gymnastiek”.

lezing 25 jaar nieuw PDF