Collectie boeken, tijdschriften, apparaten etc.

Van meet af aan heeft de Stichting gewerkt aan het bijeenbrengen en onderhouden van een bibliotheek.
De SGF is erin geslaagd grote delen van de oorspronkelijke  KNGF-bibliotheek onder te brengen in deze collectie.
Samen met de schenkingen van vele collega’s is de collectie gegroeid tot ongeveer 4500 werken, de grootste collectie op het terrein van de fysiotherapie.

De boeken zijn gecatalogiseerd en stonden,  in afgesloten boekenkasten in de Mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Juni 2018 is de volledige mediatheek verhuisd naar onze locatie op Urk.

Laatste beeld van de Oude Heilgymnastische Bibliotheek in de Hogeschool van Amsterdam in 2018.

De collectie kenmerkt zich vooral als waardevolle bronnenverzameling voor onderzoekers, die zich willen toeleggen op het onderzoeksgebied fysiotherapie. Het verder uitwerken van een historiografische traditie binnen de fysiotherapie staat bij de SGF hoog in het vaandel. Momenteel beheert de SGF een unieke collectie werken die direct of indirect betrekking hebben op de fysiotherapie. Het oudste boekwerk van deze collectie stamt uit 1797, toen men nog sprak over medische gymnastiek.

De catalogus kunt u raadplegen op deze website.

De collectie  kunt u  bezoeken op het Trefpunt TMGN Foksdiep 8 op Urk. Alle ruimtes van Foksdiep 2 Verpleegkundig Erfgoed, Foksdiep 4 Erfgoed diverse medische specialisten, Foksdiep 6 Apothekers Erfgoed tot en met Foksdiep 8, waar de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie o.a. verblijft, zijn binnenshuis met elkaar verbonden.Voor openstelling van het Trefpunt raadpleeg: https://www.tmgn.nl/tmgn/Calendar of neem contact op met de secretaris van de SGF: stgefy@kpnmail.nl of 06-46242810

Tijdschriften

De collectie tijdschriften fysiotherapie bestaat uit tijdschriften van alle lidverenigingen en groepen die actief zijn met het publiceren in een eigen tijdschrift. De collectie vertoont nog grote lacunes, die u kunt vinden in de catalogus  tijdschriften.
Opgeslagen in het Medisch leesmuseum te Urk

Apparatuur

De collectie apparatuur wordt  langzamerhand steeds groter en staat opgeslagen in het Medisch leesmuseum.  Foto ’s en een beschrijving van de apparatuur zijn op de website geplaatst.

Foto’s en films

De foto’s en films die in het bezit zijn van de SGF moeten nog geinventariseerd en gescanned worden.

Oral history

In de loop van het bestaan van de SGF zijn er een aantal interviews  op band opgenomen van fysiotherapeuten of anderen die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de fysiotherapie of de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling.

Schenkingen

Heeft u historisch materiaal in bezit en wilt u dit schenken aan de SGF, neem dan contact op met de secretaris.