Collectie boeken, tijdschriften, apparaten etc.

Van meet af aan heeft de Stichting gewerkt aan het bijeenbrengen en onderhouden van een bibliotheek.
De SGF is erin geslaagd grote delen van de oorspronkelijke  KNGF-bibliotheek onder te brengen in deze collectie.
Samen met de schenkingen van vele collega’s is de collectie gegroeid tot ongeveer 4500 werken, de grootste collectie op het terrein van de fysiotherapie.

De boeken zijn gecatalogiseerd en staan,  in afgesloten boekenkasten in de Mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en op onze locatie in Urk.

De collectiebeheerder van de SGF is actief in het verzamelen, catalogiseren, presenteren van de collectie en (laten) onderhouden van de boeken.

Bronnenverzameling

De collectie kenmerkt zich vooral als waardevolle bronnenverzameling voor onderzoekers, die zich willen toeleggen op het onderzoeksgebied fysiotherapie. Het verder uitwerken van een historiografische traditie binnen de fysiotherapie staat bij de SGF hoog in het vaandel.

Momenteel beheert de SGF een unieke collectie werken die direct of indirect betrekking hebben op de fysiotherapie. Het oudste boekwerk van deze collectie stamt uit 1797, toen men nog sprak over medische gymnastiek.

Waar te raadplegen ?

De collectie  kunt u op werkdagen inzien en raadplegen in
de mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam,
Tafelbergweg 51
Amsterdam
.

Gaarne melden bij de receptie.

De catalogus kunt u raadplegen op deze website.

De boeken kunt u vinden op naam van de auteur en op de titel van het boek. Daarnaast kunt u een deel van de titel invoeren bv. Manuele therapie. U krijgt dan alle boeken met manuele therapie in de titel. Verder kunt u de complete lijst  : pagina 1 tot en met 83 van alle boeken oproepen.

De boeken staan gecatalogiseerd op jaar van uitgave  plus de eerste vier letters van de auteur bv.:    1917miku.    Als er geen jaar van uitgave bekend is staat er:    0000reij.
Een deel van de collectie, werken die zijdelings met fysiotherapie te maken hebben, staan wegens ruimte gebrek in ons opslag/atelier in het Medisch leesmuseum te Urk.

Tijdschriften

De collectie tijdschriften fysiotherapie bestaat uit tijdschriften van alle lidverenigingen en groepen die actief zijn met het publiceren in een eigen tijdschrift. De collectie vertoont nog grote lacunes, die u kunt vinden in de catalogus  tijdschriften.
Opgeslagen in het Medisch leesmuseum te Urk

Apparatuur

De collectie apparatuur wordt  langzamerhand steeds groter en staat opgeslagen in het Medisch leesmuseum. En door ruimte gebrek ondergebracht bij een opslag-bedrijf. Uit de hier gehuurde ruimte groeien we uit. We zullen hiervoor een oplossing moeten vinden.  Het is ook jammer dat de opgeslagen apparatuur niet getoond kan worden. Een oplossing is ze te fotograferen en met een beschrijving op de website te plaatsen.

Foto’s en films

De foto’s en films die in het bezit zijn van de SGF moeten nog geinventariseerd en gescanned worden.

Oral history

In de loop van het bestaan van de SGF zijn er een aantal interviews  op band opgenomen van fysiotherapeuten of anderen die belangrijk waren voor de ontwikkeling van de fysiotherapie of de sociaal/maatschappelijke ontwikkeling.

Schenkingen

Heeft u historisch materiaal in bezit en wilt u dit schenken aan de SGF, neem dan contact op met de secretaris.