Bibliotheek Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

Varia aan boeken, tijdschriften, oude artikelen etc. Van meet af aan heeft de Stichting gewerkt aan het bijeenbrengen en onderhouden van een bibliotheek.
De SGF is erin geslaagd grote delen van de oorspronkelijke  KNGF-bibliotheek onder te brengen in deze collectie.
Samen met de schenkingen van vele collega’s is de collectie gegroeid tot ongeveer 4500 werken, de grootste collectie op het terrein van de fysiotherapie.

De boeken zijn gecatalogiseerd en stonden,  in afgesloten boekenkasten in de Mediatheek van de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Juni 2018 is de volledige mediatheek verhuisd naar onze locatie op Urk.

Laatste beeld van de Oude Heilgymnastische Bibliotheek in de Hogeschool van Amsterdam in 2018.

De collectie kenmerkt zich vooral als waardevolle bronnenverzameling voor onderzoekers, die zich willen toeleggen op het onderzoeksgebied fysiotherapie. Het verder uitwerken van een historiografische traditie binnen de fysiotherapie staat bij de SGF hoog in het vaandel. Momenteel beheert de SGF een unieke collectie werken die direct of indirect betrekking hebben op de fysiotherapie. Het oudste boekwerk van deze collectie stamt uit 1797, toen men nog sprak over medische gymnastiek.

De catalogus kunt u raadplegen op deze website.

De collectie  kunt u  bezoeken op het Trefpunt TMGN Foksdiep 8 op Urk. Alle ruimtes van Foksdiep 2 Verpleegkundig Erfgoed, Foksdiep 4 Erfgoed diverse medische specialisten, Foksdiep 6 Apothekers Erfgoed tot en met Foksdiep 8, waar de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie o.a. verblijft, zijn binnenshuis met elkaar verbonden.Voor openstelling van het Trefpunt raadpleeg: https://www.tmgn.nl/tmgn/Calendar of neem contact op met de secretaris van de SGF: stgefy@kpnmail.nl of 06-46242810

E- Boeken
Tijdschriften
Folders
Rapporten

Varia, oude artikelen etc.

Scripties Geschiedenis Fysiotherapie