Dag van de Fysiotherapie Geschiedenis


Dag van de Fysiotherapie Geschiedenis 15 september 2023

Deelnemers: fysiek (n=35) en digitaal (n=onbeperkt).                        Vaststelling na inschrijving en betaling voor de dag.                                                                                                                                Dagprogramma

10.00 -10.30 uur Ontvangst met koffie

10.30 -10.45 uur Dr. Anton de Wijer, vz SGF (dagvoorzitter)                                            Welkom en introductie

10.45 -11.20 uur Drs. Hans Bloo, (sport)fysiotherapeut,                                                  bewegingswetenschapper                                       

 

Sportfysiotherapie in Nederland, een historische blik

 

                                                                      11.20 -11.35 uur Rob Karstens/ Ronald Valk: praktijk intermezzo

11.40-12.10 uur Dr Els van den Ende, senior onderzoeker Sint-                                       Maartenskliniek/associate professor Radboudumc    

 

Oefentherapie bij RA, een terugblik

 

12.10-13.00 uur Lunchpauze

13.00-13.30 uur Ron Allard, fysiotherapeut n.p., voormalig vakdocent                             fysische therapie i.e.z. aan de DAF, bestuurslid SGF                               Siemens Siretherm, 609 en 709, verleden of                                        toekomst?                                                                                                                                                                13.30-14.00 uur Rob Karstens en Ronald Valk, fysiotherapeut-                                       archivarissen, Pareltjes uit het archief

14.00-14.15 uur Discussie

14.20-14.40 uur Dr Anton de Wijer, vz SGF                                                                   Bestuurswisseling                                              Kosten congresdag: vóór 1 augustus: € 35,00 p.p. na 1 augustus:                                        € 45,00 p.p.                                                                                      begunstigers SGF: € 20,00 p.p.                              Bij uw inschrijving kunt u kenbaar maken of u de bijeenkomst via de livestream wilt bijwonen of fysiek aanwezig wilt zijn. Het aantal plaatsen voor fysiek is beperkt tot 35.                                                              Gelieve het inschrijfgeld over te maken op bankrekeningnummer:        NL85INGB0006065452 t.n.v. SGF o.v.v. Studiedag 2023 en naam van de deelnemer en keuze fysiek of on-line.

Voor de recent gepensioneerde collegae die deze dag krijgen aangeboden door de betreffende specialistenvereniging van het KNGF: uw aanmelding wordt gedaan door de NVMT. Bevestiging krijgt u van ons.                                                                                          Plaats van de Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie                   De Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie wordt gehouden in het auditorium van het Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland (TMGN) aan het Foksdiep 4 en 8,8321 MK Urk. 

Studiedag fysische agentia/fysische therapie in engere zin 24 maart 2023 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd om de deelnemers aan een toekomstige witness table over “fysische therapie in engere zin” een gezamenlijke (historische verantwoorde) start te bieden.

Presentaties: 

Inleiding: Fysiotechniek i.e.z. / fysische agentia. Dr. Anton de Wijer, voorzitter SGF

De geschiedenis van pijnconcepten, klinische neurofysiologie en het gebruik van fysische agentia van de middeleeuwen tot het begin van de moderne geneeskunde. Prof. dr. Mart J. van Lieburg, emeritus hoogleraar Medische Geschiedenis

Kennismaking met enkele fysiotechnische pareltjes uit de collectie.  Ronald Valk en Rob Karstens, curatoren SGF-collectie

Het gebruik van fysische therapie i.e.z. door fysiotherapeuten in de 20e eeuw. Ron H. Allard, bestuurslid SGF portefeuille fysiotechniek

Huidige ontwikkelingen in het gebruik van fysische therapie door fysiotherapeuten. Gerard Koel MSc, fysiotherapeut en docent in ruste deel 1

Huidige ontwikkelingen in het gebruik van fysische therapie door fysiotherapeuten. Gerard Koel MSc, fysiotherapeut en docent in ruste deel 2

Urkdag 23 september 2022

De vergissing van Descartes

Presentaties:  

Inleiding: Dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF

Drs. John Bos, De (fysiotherapeutische) behandeling van lage rugpijn-klachten in een historische notendop – 1970-2020 5 decennia: van anatomische scheefstand naar centrale sensitisatie 

Praktijk intermezzo: Massage Ad Fontes, Rob Karstens 

Irene Piët, Bindweefselmassage, een verleden met toekomst? 

Video Bindweefselmassage Irene Piët

Arwen Smit, NFP, Het ontstaan van de psychosomatische fysiotherapie als specialisatie. 

Praktijk intermezzo: Collectie massage apparatuur SGF, Ronald Valk

Impressieverslag Urkdag 23 september 2022 “De vergissing van Descartes”

Urkdag 24 september 2021

Thema: Een terugblik met visie naar de toekomst

Presentaties:                                                                         

Inleiding: dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF

Video

  Dr. H.J. (Erik) Hulzebos, Assistant Professor Medische Fysiologie – (sport) Fysiotherapie | Divisie Kinderen, Kinderbewegingscentrum WKZ Utrecht “De ontwikkeling van de longfysiotherapie in Nederland”

Video

Praktijk intermezzo: Leefstijl ontwikkeling in de Fysiotherapie, Rob Karstens

Video

Het J.P. Müller oefensysteem(Video ‘s)

Prof dr. A.L. (Annelies) Pool, VU, SOMT “van practise based evidence naar context based evidence, een blik op onze geschiedenis”

Video

Praktijk intermezzo: Arsonvalisatie in Ginneken, Ronald Valk

Video

  Dhr. P. (Peter) van Schie, Voormalig docent en opleidingsmanager, Hogeschool Leiden “de ontstaansgeschiedenis van de opleiding fysiotherapie in Leiden” 

Video

Urkdag 25 september 2020

Thema: Geschiedenis van wetenschap naar hoofdrol

Presentaties:

Inleiding: dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF

Prof. Dr. Rob de Bie, de geschiedenis van de fysiotherapie Universiteit Maastricht.

Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden, de plek van de geschiedenis in het Phd traject.

Drs. Laetitia Dekker-Bakker. Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie van wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie.

                                           Video Urkdag 25 september 2020   (Volledig programma)

Het programma van de Urkdag was ook via een livestream thuis te volgen zo ook door oud bestuurslid van de SGF Pieter Marseille.

Urkdag 27 september 2019

Presentaties:

Video Inleiding Urkdag

Inleiding Urkdag 2019 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Podcast Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar

“Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar” Prof. dr. Gert Kwakkel

Exercise: a critical role in the treatment of Parkinson’s disease(Terry Ellis, PhD & Robert C. Wagenaar, PhD)

Artikel 20 jaar Neuropraxis: ‘Een hartinfarct in de hersenen’

Video “Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin”

“Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin” dr. Michel H. Steenks

Video  Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004

 Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004″ Huub Vossen

Video Praktijkintermezzo Fysiotherapeutischeapparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF

Praktijkintermezzo Fysiotherapeutische apparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF” Ronald Valk

Urkdag 28 september 2018

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Video Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

Inleiding Urkdag 2018 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

 Video Van spierklopping naar ………

 Video De spreekkamer van de therapeut, van vroeger tot nu   

Urkdag 29 september 2017

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Inleiding:”Urkdag 2017″ dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

 Video Wie zijn geschiedenis niet kent…

Wie zijn geschiedenis niet kent……” Prof. dr. Paul Helders

 Video Bobath/NDT in Nederland

Bobath/NDT in Nederland”  Loes Jalink

 Video Anders kijken naar herstel

Anders kijken naar herstel” dr. Wim Hullegie