Dag van de Fysiotherapie Geschiedenis


Urkdag 15 september 2023

Presentaties

Inleiding: Dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF
Video

Drs. Hans Bloo, Sportfysiotherapie in Nederland, een historische blik
VideoPraktijk intermezzo: Rob Karstens, Collectie Reijs
Video

Dr. Els van den Ende, Oefentherapie bij Reumatoïde artritis, een terugblik
Video


Ron Allard, Siemens Siretherm, 609 en 709, verleden of toekomst? 
Video


Praktijk intermezzo: Ronald Valk, Historie Fysische therapie bij Reumatoïde artritis in Nederland
Video

Bestuurswisseling 
Video                                       

Studiedag fysische agentia/fysische therapie in engere zin 24 maart 2023 

Deze bijeenkomst werd georganiseerd om de deelnemers aan een toekomstige witness table over “fysische therapie in engere zin” een gezamenlijke (historische verantwoorde) start te bieden.

Presentaties: 

Inleiding: Fysiotechniek i.e.z. / fysische agentia. Dr. Anton de Wijer, voorzitter SGF

De geschiedenis van pijnconcepten, klinische neurofysiologie en het gebruik van fysische agentia van de middeleeuwen tot het begin van de moderne geneeskunde. Prof. dr. Mart J. van Lieburg, emeritus hoogleraar Medische Geschiedenis

Kennismaking met enkele fysiotechnische pareltjes uit de collectie.  Ronald Valk en Rob Karstens, curatoren SGF-collectie

Het gebruik van fysische therapie i.e.z. door fysiotherapeuten in de 20e eeuw. Ron H. Allard, bestuurslid SGF portefeuille fysiotechniek

Huidige ontwikkelingen in het gebruik van fysische therapie door fysiotherapeuten. Gerard Koel MSc, fysiotherapeut en docent in ruste deel 1

Huidige ontwikkelingen in het gebruik van fysische therapie door fysiotherapeuten. Gerard Koel MSc, fysiotherapeut en docent in ruste deel 2

Urkdag 23 september 2022

De vergissing van Descartes

Presentaties:  

Inleiding: Dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF

Drs. John Bos, De (fysiotherapeutische) behandeling van lage rugpijn-klachten in een historische notendop – 1970-2020 5 decennia: van anatomische scheefstand naar centrale sensitisatie 
Video

Praktijk intermezzo: Massage Ad Fontes, Rob Karstens 
Video

Irene Piët, Bindweefselmassage, een verleden met toekomst? 
Video

Arwen Smit, NFP, Het ontstaan van de psychosomatische fysiotherapie als specialisatie. 
Video

Praktijk intermezzo: Collectie massage apparatuur SGF, Ronald Valk
Video

Impressieverslag Urkdag 23 september 2022 “De vergissing van Descartes”

Urkdag 24 september 2021

Thema: Een terugblik met visie naar de toekomst

Presentaties:                                                                         

Inleiding: dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF
Video

  Dr. H.J. (Erik) Hulzebos, Assistant Professor Medische Fysiologie – (sport) Fysiotherapie | Divisie Kinderen, Kinderbewegingscentrum WKZ Utrecht “De ontwikkeling van de longfysiotherapie in Nederland”
Video

Praktijk intermezzo: Leefstijl ontwikkeling in de Fysiotherapie, Rob Karstens
Video

Het J.P. Müller oefensysteem(Video ‘s)

Prof dr. A.L. (Annelies) Pool, VU, SOMT “van practise based evidence naar context based evidence, een blik op onze geschiedenis”
Video

Praktijk intermezzo: Arsonvalisatie in Ginneken, Ronald Valk
Video

  Dhr. P. (Peter) van Schie, Voormalig docent en opleidingsmanager, Hogeschool Leiden “de ontstaansgeschiedenis van de opleiding fysiotherapie in Leiden” 
Video

Urkdag 25 september 2020

Thema: Geschiedenis van wetenschap naar hoofdrol

Presentaties:

Inleiding: dr. Anton de Wijer, Voorzitter SGF

Prof. Dr. Rob de Bie, de geschiedenis van de fysiotherapie Universiteit Maastricht.

Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden, de plek van de geschiedenis in het Phd traject.

Drs. Laetitia Dekker-Bakker. Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie van wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie.

                                           Video Urkdag 25 september 2020   (Volledig programma)

Het programma van de Urkdag was ook via een livestream thuis te volgen zo ook door oud bestuurslid van de SGF Pieter Marseille.

Urkdag 27 september 2019

Presentaties:

Video Inleiding Urkdag

Inleiding Urkdag 2019 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Podcast Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar

“Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar” Prof. dr. Gert Kwakkel

Exercise: a critical role in the treatment of Parkinson’s disease(Terry Ellis, PhD & Robert C. Wagenaar, PhD)

Artikel 20 jaar Neuropraxis: ‘Een hartinfarct in de hersenen’

Video “Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin”

“Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin” dr. Michel H. Steenks

Video  Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004

 Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004″ Huub Vossen

Video Praktijkintermezzo Fysiotherapeutischeapparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF

Praktijkintermezzo Fysiotherapeutische apparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF” Ronald Valk

Urkdag 28 september 2018

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Video Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

Inleiding Urkdag 2018 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

 Video Van spierklopping naar ………

 Video De spreekkamer van de therapeut, van vroeger tot nu   

Urkdag 29 september 2017

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Inleiding:”Urkdag 2017″ dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

 Video Wie zijn geschiedenis niet kent…

Wie zijn geschiedenis niet kent……” Prof. dr. Paul Helders

 Video Bobath/NDT in Nederland

Bobath/NDT in Nederland”  Loes Jalink

 Video Anders kijken naar herstel

Anders kijken naar herstel” dr. Wim Hullegie