Doelstelling

De stichting heeft als doel het ontsluiten van de collectie voor het bevorderen van de historische kennis, ervaringen en (niet-)universitair onderzoek met betrekking tot de fysiotherapie. Wij organiseren daarvoor de volgende activiteiten:
1. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek, de archieven van het KNGF en de inhoudelijke beroepsverenigingen en het verzamelen van historisch materiaal, waaronder apparatuur, foto en filmmateriaal, bijzondere collecties e.d.
2. Het stimuleren van historisch onderzoek.
3. Het vastleggen van Oral Histories en Witness seminars.
4. Het publiceren van artikelen en het geven van lezingen en colleges aan o.a. beroepsverenigingen en opleidingsinstituten.
5. Een jaarlijkse studiedag voor begunstigers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden.
6. Het samenwerken met andere organisaties op het terrein van de medische geschiedenis in de brede zin van het woord, zo ook met de internationale collegae die zich bezig houden met de geschiedenis van de fysiotherapie.
Het is sinds 1 februari 2013 ondergebracht in het
Trefpunt Medische Geschiedenis Nederland, Foksdiep 8 te Urk.

Tenslotte richt de SGF zich op het werven van fondsen. Zonder geld is het werk van de SGF niet uit te voeren. Op dit moment is de SGF afhankelijk van een vrijwillige bijdrage van het KNGF, sponsoren en van donaties van particulieren.                                                        Informatie over begunstiging van de SGF vindt u bij “Ondersteuning SGF”.

Op al deze wijzen draagt de SGF bij aan de profilering en professionalisering van de beroepsgroep.

Auto en fiets/brommerplaatjes