Doelstelling

De SGF stelt zich ten doel de historische kennis en interesse met betrekking tot de fysiotherapie te bevorderen.
Zij doet dit door middel van de volgende activiteiten:

  1. Het bijeenbrengen en onderhouden van een historische bibliotheek en het verzamelen van historisch  materiaal ,waaronder foto’s, films, apparatuur. Zie ook elders op deze site.
  2. Het stimuleren van historisch onderzoek.
  3. Tot haar educatieve taken rekent de SGF o.a. het plaatsen van artikelen in tijdschriften en het geven van lezingen en colleges binnen verenigingen en opleidingsinstituten op het terrein van de fysiotherapie.
  4. De SGF probeert de geschiedenis van ons vak weer op het lesrooster te plaatsen. Met verschillende opleidingen is er contact om scripties met een historisch onderwerp vanuit de SGF te begeleiden.
  5. De SGF heeft een opslag, atelier en documentatiecentrum  , waar  apparaten,boeken,tijdschriften, archieven, foto- en filmmateriaal van organisaties en personen kunnen worden ondergebracht.
    Het is ondergebracht in het
    Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland, Foksdiep 8 te Urk.

Tenslotte richt de SGF zich op het werven van fondsen. Zonder geld is het werk van de SGF niet uit te voeren. Op dit moment is de SGF afhankelijk van een vrijwillige bijdrage van het KNGF, sponsoren en van donaties van particulieren.                                                        Informatie over begunstiging van de SGF vindt u bij “Ondersteuning SGF”.

Op al deze wijzen draagt de SGF bij aan de profilering en professionalisering van de beroepsgroep.

Auto en fiets/brommerplaatjes