Honderd jaar opleiding Heilgymnastiek en Massage

Het is honderd jaar geleden dat de eerste opleiding voor heilgymnastiek en massage werd gestart : “de Vakschool voor Heilgymnastieken Massage” te Amsterdam. Kort daarna volgde Den Haag.

Het Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland heeft zich, vanaf de oprichting in 1889, sterk gemaakt voor verbetering van de kwaliteit van de beroepsuitoefening. Daar hoorden uiteraard exameneisen en in een later stadium een opleiding bij. De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie heeft in haar bezit een subsidieaanvraag van het bovengenoemde Genootschap, ondertekend door de heren J. van Essen en W. Jansen, resp. voorzitter en en secretaris. De subsidieaanvraag was gericht aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en werd ingediend in 1909. Klik hier voor de subsidieaanvraag. De subsidieaanvraag werd niet gehonoreerd. Toch werd door J. van Essen in 1912 in Amsterdam de Vakschool geopend.

Docenten waren:

  • de arts Ch. Bles (tevens directeur)
  • de arts L. van den Steen van Ommeren
  • de heilgymnast-masseur J. van Essen
  • de heilgymnast-masseur F.L. Stumpf

Al snel waren er een aantal uitgaven,

  • van Bles: 1915bles/1916bles 1917bles/1925bles
  • van Essen: 1912esse/1918esse/1927esse

Allen te vinden in de catalogus op deze site en in de Heilgymnastische Bibliotheek op Urk.