Jaarverslagen

In verband met de duurzaamheidsdiscussie en na consultatie van haar donateurs heeft het bestuur besloten om het jaarverslag op de site te publiceren. Daarmee wil zij twee doelstellingen bereiken:

  1. Verantwoording afleggen over het beleid in de verslagperiode
  2. Inzicht verschaffen aan potentiele ondersteuners over de bereikte resultaten en de complexiteit om alle doelstellingen te realiseren.

Het bestuur staat open voor op- en aanmerkingen en wenst u veel leesplezier.

Jaarverslag SGF 33-2022

Jaarverslag SGF 32-2021

Jaarverslag SGF 31-2020

Jaarverslag SGF 30-2019

Jaarverslag SGF 29-2018

Jaarverslag SGF 28-2017

Jaarverslag SGF 27-2016

Jaarverslag SGF 26-2015

Jaarverslag SGF 25-2014

Jaarverslag SGF 24-2013

Jaarverslag SGF 23-2012

Door op bovenstaande link te klikken, wordt deze voor u geopend.

 Verantwoording en onderbouwing jaarlijkse kosten Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.

Door op bovenstaande link te klikken wordt deze geopend.