LINKS Geschiedenis en Erfgoed

Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis(NVMG)       De Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis is op 5 november 2013 opgericht. De vereniging is opgericht voor en door belangstellenden in de medische geschiedenis vanuit een veelheid van disciplines als medici, diergeneeskundigen, tandartsen, verpleegkundigen, paramedici als fysiotherapeuten en verloskundigen, historici en andere geïnteresseerden. De NVMG is een vereniging voor iedereen, die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis.

Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland
Het Trefpunt Medische Geschiedenis in Nederland wil een ontmoetingsplaats en werkplek zijn voor iedereen die geïnteresseerd is in de medische geschiedenis.

www.museumboerhaave.nl
Ga naar collectie en je vindt ook veel geschiedenis/apparaten van de fysiotherapie.

www.teylersmuseum.nl
Het eerste en oudste museum van Nederland.
Tot 9 november 2014 de tentoonstelling
“Medische elektriciteit 1850 – 1900”

www.electrotherapymuseum
Groot online museum van historische apparaten.
Florida, United States

www.webimed.net
Website voor sportgeneeskunde met geschiedenis item.

Links met de geschiedenis van zusterorganisaties

International Physiotherapy History Association (IPHA)          www.history.physio

World Physiotherapy-Our history  www.world.physio/history