Ondersteuning SGF

Hartelijk  dank voor uw bezoek aan onze website.

De informatie op deze website en een eventueel bezoek aan onze collectie en een gehele rondleiding op het Trefpunt  Medische Geschiedenis Nederland worden u gratis aangeboden.

Ondanks dat de SGF een non-profitorganisatie is, waarvan het bestuur bestaat uit niet gehonoreerde vrijwilligers, zijn er grote kosten verbonden aan het onderhouden van de website en het verzamelen, opslaan en onderhouden van de collectie en alle andere werkzaamheden die daar bij komen kijken.

De SGF is dus vooral afhankelijk van giften, schenkingen en sponsors.

Een collectief geheugen vraagt om een individuele bijdrage!
Het verleden bewaren door de collectie voor de toekomst veilig te stellen kost geld. Word dus begunstiger van de SGF. Zie folder SGF

Uw bijdrage

Voor een jaarlijkse bijdrage van €25,00 (of meer) steunt u de SGF en draagt u bij aan het bevorderen van de kennis van de geschiedenis en de toekomst van de fysiotherapie. Als begunstiger ontvangt u elk jaar een melding dat het het jaarverslag op de website staat en een verzoek  uw nieuwe donatie over te maken, 4x per jaar een nieuwsbrief en korting op de jaarlijkse Dag van de Geschiedenis Fysiotherapie.

Aanmelden als begunstiger  Je geboortedatum
  U kunt dit bedrag overmaken op rekening: NL85INGB0006065452
  Wij willen u op voorhand dank zeggen voor uw bijdrage.

  Wij danken onze begunstigers warm voor hun jaarlijkse bijdrage! Zonder uw hulp is dit werk niet mogelijk.

  ANBI STATUS.
  anbi_logo

  De Stichting Geschiedenis Fysiotherapie is door de belastingdienst aangemerkt als
  algemeen nut beogende instelling (ANBI) en ook als culturele ANBI(RSIN, het fiscaal nummer: 8150.08.600) Schenkingen zijn daardoor onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de inkomstenbelasting van de schenker. De wet stelt een aantal voorwaarden, zowel aan de hoogte van de gift als aan de begunstigde.
  Zie voor de belastingvoordelen en extra giftenaftrek   www.belastingdienst.nl
  Neem hierover contact op met de penningmeester of de secretaris.