Uitleen mogelijkheid van collectie voor uw praktijk of instelling

De SGF biedt de mogelijkheid aan praktijken of instellingen attributen uit de collectie in bruikleen te nemen.  Een voorwaarde is dat u begunstiger wordt van de SGF voor minimaal €25 per jaar en een extra bijdrage van €25 voor een jaar bruikleen.

In bijgaande link vind u de ”Bruikleen overeenkomst “

De volgende praktijken/instellingen hebben attributen uit de collectie in bruikleen

KNGF hoofdkantoor In Amersfoort 

      

                                                                                                                                                        

Praktijk “De Fysiovrienden” in Eindhoven