Jaarlijkse Urkdag


Urkdag 25 september 2020

Thema: Geschiedenis van wetenschap naar hoofdrol

Sprekers:

                                                                   Prof. Dr. Rob de Bie, de geschiedenis van de fysiotherapie Universiteit Maastricht.

                                                                    Prof. Dr. Ria Nijhuis van der Sanden, de plek van de geschiedenis in het Phd traject.

                                                                Drs. Laetitia Dekker-Bakker. Hoofdrol voor Nederland en de NVFS in opmerkelijke historie van wereldwijde erkenning en positionering Sportfysiotherapie.

Lokatie: Het Trefpunt voor de Medische Geschiedenis in Nederland (TMGN) aan het Foksdiep 4 en 8, 8321 MK Urk.                                    Omdat de ruimte slechts voor 30 personen geschikt gemaakt kan worden, kunt u zich opgeven om op deze bijzondere dag aanwezig te zijn.
Uw inschrijving per mail naar stgefy@kpnmail.nl onder gelijktijdige overmaking van € 25,= op NL85INGB 0006065452 t.n.v. Stichting Geschiedenis Fysiotherapie Julianalaan 90 3738 VD Maartensdijk voor begunstigers. Als niet-begunstiger € 40,=

Urkdag 27 september 2019

Presentaties:

Video Inleiding Urkdag

Inleiding Urkdag 2019 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Podcast Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar

“Fysiotherapie en Wetenschap: In memoriam Prof. dr. Robert C. Wagenaar” Prof. dr. Gert Kwakkel

Exercise: a critical role in the treatment of Parkinson’s disease(Terry Ellis, PhD & Robert C. Wagenaar, PhD)

Artikel 20 jaar Neuropraxis: ‘Een hartinfarct in de hersenen’

Video “Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin”

“Het ontstaan en de ontwikkeling van het vakgebied gnathologie en de opkomst van de fysiotherapie daarin” dr. Michel H. Steenks

Video  Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004

 Praktijkintermezzo Johan Mezger, Nederland 1904 – Mevr. Shinka, Macedonië 2004″ Huub Vossen

Video Praktijkintermezzo Fysiotherapeutischeapparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF

Praktijkintermezzo Fysiotherapeutische apparatuur voor de behandeling van longproblematiek in de collectie van de SGF” Ronald Valk

Urkdag 28 september 2018

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Video Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

Inleiding Urkdag 2018 dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

Geschiedenis van de Nederlandse Vereniging voor Orofaciale Fysiotherapie

 Video Van spierklopping naar ………

 Video De spreekkamer van de therapeut, van vroeger tot nu   

Urkdag 29 september 2017

Presentaties:

  Video Inleiding Urkdag

Inleiding:”Urkdag 2017″ dr. Anton de Wijer voorzitter SGF

 Video Wie zijn geschiedenis niet kent…

Wie zijn geschiedenis niet kent……” Prof. dr. Paul Helders

 Video Bobath/NDT in Nederland

Bobath/NDT in Nederland”  Loes Jalink

 Video Anders kijken naar herstel

Anders kijken naar herstel” dr. Wim Hullegie