Vrijwilligers

Bij  de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zijn momenteel  meerdere  vrijwilligers actief.

Huub Vossen(Publicist)

Curatoren: 

Truusje Vrij, Regina Ram en Eli Kuijper zijn curator voor het deel kinderfysiotherapie.

Ronald Valk is curator voor het deel geriatriefysiotherapie.

Dick Zaanen is curator voor het deel sportfysiotherapie.

De oud bestuursleden Henk Bijlsma en Aad Graafland verrichten hand en span diensten waar nodig.

Overige Vrijwilligers:                                                                       
Teun Stekelenburg
Carry Bakker
Alma Harrewijn
Hanny Kampen
Ron Allard                                                                                      Jan Leeuwerink                                                                                Co van Dee                                                                                     Ronald Fielmich

Dit aantal is onvoldoende om alle werkzaamheden te verrichten om het erfgoed van de fysiotherapie te verzamelen en te beheren. Daarom zoeken we op oproepbasis vrijwilligers met kennis van ons vak en de organisaties en kennis die nodig is om ons bezit te beheren. Te denken valt aan:

Archiveren en documenteren

Restaureren van apparaten
Liefst kennis van apparaten en elektra.

Fotograaf
Om ons bezit professioneel en digitaal vast te leggen.

En nog veel meer.

Werkzaamheden worden uitgevoerd in onze opslag/atelier te Urk. Of indien mogelijk bij u thuis.

Heeft u interesse in de geschiedenis van uw vak en wilt u uw vrije tijd nuttig besteden, neem dan contact op met de secretaris, Wim Schoemans.

Vrijwilligers kunnen gebruik maken van de vrijwilligersregeling