Vrijwilligers

 

 

 

 

 

 

Bij  de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zijn momenteel  6  vrijwilligers actief.

Truusje Vrij en Regina Ram zijn curator voor het deel kinderfysiotherapie.

Laura den Boeft en Ronald Valk zijn curator voor het deel geriatriefysiotherapie.

De oud bestuursleden Henk Bijlsma en Aad Graafland verrichten hand en span diensten waar nodig.

Dit aantal is onvoldoende om alle werkzaamheden te verrichten om het erfgoed van de fysiotherapie te verzamelen en te beheren.Daarom zoeken we op oproepbasis vrijwilligers met kennis van ons vak en organisatie en kennis die nodig is om ons bezit te beheren. Te denken valt aan:

Restaurateur van apparaten,
Liefst kennis van elektra.

Fotograaf,
Om ons bezit professioneel vast te leggen.

En nog veel meer.

Werkzaamheden worden uitgevoerd in onze opslag/atelier te Urk. Of indien mogelijk bij u thuis.

Heeft u interesse in de geschiedenis van uw vak en wilt u uw vrije tijd nuttig besteden, neem dan contact op met de secretaris, Wim Schoemans.