Bekijk de webversie
Voorjaars Nieuwsbrief 2017


Het voorjaar in de lucht


Met het jonge groen weer volop ontspruitend brengen we u weer graag op de hoogte van het wel en wee van de geschiedenis fysiotherapie.
Met nieuws, enkele mededelingen en oproepen voor foto, video en/of dia materiaal.
En tenslotte de eerste aankondiging van de jaarlijkse Urk-dag op 29 september die ditmaal nog beter wordt en u eigenlijk niet mag missen.
Uitbreiding van de historische bibliotheek

 Met de schenking van enkele zeer oude uitgaven is onze bibliotheek verrijkt met de nalatenschap van– J.M.J. Korpershoek – Hij was een van de belangrijke mensen in de Nederlandse Gymnastiekwereld na de oorlog. Later is hij erevoorzitter van deze vereniging geworden, vanwege zijn grote verdienste voor het Gymnastiekonderwijs in Nederland."Hij was decennia voorzitter van de “Koninklijke” – voluit de “Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Leraren en Onderwijzers in de Lichamelijke Opvoeding”.
Het zijn:
* Die Deutsche Turnkunst. Zur Einrichtung der Turnplatze door F. L. Jahn & F. Gijelen uit 1905
* Die Heilgymnastiek oder Die Kunst der Leibesubung door Drs. A.C. Neumann uit 1857.
En van dezelfde auteur:
* Des Muskelleben des menschen, in Beziehung auf Heilgymnastiek und Turnen,Von dr. A.C. Neumannn uit 1855.
* Quellenbucher der Leibesubungen. Band 1. Gymnastik fur die Jugend.
Door Gutsmuth, nach der Originalsausgabe von 1793
Met dank aan de schenker Eric van der Vet uit Arnhem. Zomaar wat bronteksten voor ons beroep.
Onze nu oud-collectiebeheerder Aad Graafland wist het werk van Mezger op te speuren:
* " Het Hamersysteem van Dr. Mezger: Eene methode van zelfgenezing" uit 1901. 

Lees hier voor een fraai verwoorde kritische reactie op dit geschrift.

Afbeelding
Met de groei van de bibliotheek ontstaat ook de aanwezigheid van dubbele exemplaren. De verkoop daarvan , o.a. op het congres, is voor de Stichting een middel om geringe inkomsten te genereren. De doubletten hebben een flinke belangstelling. De lage prijs zal daar zeker debet aan zijn.
Wat gebeurde.... en gebeurt er.

Het bestuur is nog steeds druk om het Oral History Project vorm te geven. Met een meer professionele aanpak en apparatuur worden nieuwe opnames gemaakt om de geschiedenis te documenteren. Per slot is dat een mogelijkheid om de huidige tijd te duiden en is het een manier waarop een generatie rekenschap aflegt van het heden. Het is een taak van historici om te laten zien welke rol toeval speelt in onze geschiedenis. Alleen als je gelooft in een lineair verloop van de geschiedenis heeft dit geen zin. Vergelijking met het verleden heeft slechts zin als je er een cyclische geschiedenisopvatting op na houdt. Daarvoor is het kijken over een langere periode noodzakelijk. De Franse historicus Ernest Renan zegt: Geschiedenis is de manier waarop we collectief dingen vergeten !! Enige voorbeelden daarvan:
Waarop berustten de uitgangspunten voor de fysiotechniek ? Waarom werden massage-effecten zo positief geduid ?
Wordt vervolgd............

Door de aanstelling van curatoren worden de archieven van de beroepsverenigingen geordend en gesystematiseerd. DE NVFK speelt daarin een voortrekkersrol.
De volgende keer maken we kennis met hun........


Op 23 maart waren we op de Netwerkbijeenkomst Maand van de Geschiedenis. Hoofdthema dit jaar is -GELUK-. Op onze eigen wijze zullen we hier invulling aangeven. We beginnen daarmee op onze eigen dag in URK
Jaarlijkse URK-DAG
 
Save-the-Date om maar eens een moderne kreet te gebruiken.
Op 29 september staan we in ons Atelier , Foksdiep 8 te Urk weer voor U klaar om ons te verdiepen in onze eigen geschiedenis. Omdat de ruimte slechts voor 50 personen geschikt is kunt u zich niet snel genoeg opgeven om op deze bijzondere dag aanwezig te zijn.
Uw inschrijving  per mail naar stgefy@kpnmail.nl Onder gelijktijdige overmaking van € 5,= op   NL85INGB0006065452 t.n.v. Stichting Geschiedenis Fysiotherapie, Koningin Julianalaan 90 3738 VD  Maartensdijk. Als niet begunstiger  a € 25,=  

 
Jaarlijkse URK-DAG
Jaarlijkse Urk-dag op 29 september 2017


 
 Prof.Dr.Paul Helders

Naar aanleiding van zijn visie over de recente geschiedenis Fysiotherapie 

 Dr. Wim Hullegie

Naar aanleiding van zijn boek :
Van Kwallen naar Kwalen


Loes Jalink

Naar aanleiding van haar herinneringen aan het ontstaan van de methode Bobath in het Nederlandse taalgebied.
Oproep voor audio-visueel materiaal !
Oproep voor audio-visueel materiaal
“Nadat de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie een fraaie collectie fysiotherapeutische literatuur heeft aangelegd ( zie www.sgfinfo.nl) wordt de focus nu gericht op het verzamelen van audio-visueel materiaal. Heeft u opnames en/of  afbeeldingen van uw praktijk, oude inrichtingen, een fraaie afbeelding van uw collegae bij een bijzondere gebeurtenis dan willen wij die graag in onze collectie opnemen.
Ook een foto van een bijzondere behandeling of gebruik van hulpmiddelen wordt daaronder begrepen. Kijk dus nog eens in de oude doos en stuur ons deze digitaal toe voorzien van een toelichting op de foto, liefst ook met namen en data. Op de foto de fysiotherapiepraktijk Schoemans c.s.in Doorwerth,winter 1991.
Historische marktdag
Op vrijdag 19 mei 2017 organiseren de Nederlandse Vereniging voor Medische Geschiedenis (NVMG), de Stichting Historia Medicinae (SHM) en de Medisch-Historische Club (MHC)  D. de Moulin de volgende Medisch-Historische Marktdag. Deze wordt, net als in 2015, gehouden in het Auditorium van het RadboudUMC te Nijmegen. De organisatoren willen met de Marktdag van 2017 het volgende bereiken:  Een podium bieden aan iedereen die zich met medische geschiedenis bezighoudt.  Humaniora en medische faculteiten bijeenbrengen.  Passie en professie met elkaar verbinden. Als voorlopig thema is gekozen: “Werk in uitvoering / Work in progress”. Ook de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie zal een bijdrage leveren. Inschrijven mogelijk: marktdag2017@nvmg.nl  
Opmerkingen van de secretaris.
 
Voor uw welgemeende op-aanmerkingen houden wij ons aanbevolen. Ook als u ons nieuws te melden heeft of als uw persoonlijke gegevens worden gewijzigd kan dat altijd worden doorgegeven aan het secretariaat:
Stichting Geschiedenis Fysiotherapie: stgefy@kpnmail.nl of 06-46242810
Laat ook uw collegae horen dat wij aanvullingen van onze collectie apparatuur en/of boeken voor onze bibliotheek welke nog ontbreken graag in ontvangst nemen.
Deze e-mail is verstuurd aan agraafland39@zonnet.nl.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede ontvangst voegt u wschoemans@planet.nl toe aan uw adresboek.
Laposta e-mailmarketing