Medico Mechanische Gymnastiek

Oefentherapie met apparaten zoals tegenwoordig in de fysiotherapie in gebruik is, is niet nieuw. Aan het eind van de 19e eeuw ontwierp onder andere de Zweed Gustav Zander een aantal oefenapparaten, die wat idee niet onder deden voor de huidige apparaten.

In het museum Boerhaave in Leiden zijn, als een van de weinige plaatsen in de wereld nog een aantal apparaten uit die tijd te zien. Op de website zijn ze te bekijken, maar een echte indruk krijgt u pas bij een bezoek aan het museum. De website van het museum Boerhaave is net vernieuwd.

Onderstaande foto,s horen bij de lezing die Aad Graafland hield tijdens het symposium ter gelegenheid van de viering van het
25 jarig bestaan van de Stichting Geschiedenis Fysiotherapie.
Onderstaande link aanklikken

lezing 25 jaar nieuw PDF